RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  П.І. Ткаченко, К.Ю. Резвіна

  АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З КІСТАМИ БІЧНОЇ ДІЛЯНКИ ШИЇ


  Про автора: П.І. Ткаченко, К.Ю. Резвіна
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проведено обстеження 67 пацієнтів з кістами бічної ділянки шиї, яке включало клініко-анамнестичні дані, ультразвукове дослідження, цитологічне, гістологічне, біохімічне, імуногістохімічне дослідження тканинних структур утворення та його вмісту. На підставі узагальнення отриманих результатів розроблений діагностичний алгоритм, застосуваня якого дозволяє більш точно, за короткий час провести диференційну діагностику кіст бічної ділянки шиї вже на догоспітальному етапі.
  Ключові слова алгоритм, киста шиї, диференційна діагностика
  Список цитованої літератури
  • Врожденные срединные и боковые кисты шеи / [Шашкевич А.П., Асмоловский В.М., Сивенкова Е.П., ЖеренковаЛ.В.] // Пороки развития и наследственные заболевания. – Смоленск, 1982. – С. 91-95.
  • Дьоміна К.Ю. Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї: дис… канд.мед.наук: – 14.01.22 / Дьоміна Катерина Юріївна. – Полтава, 2007. – 160 с.
  • Евстифеев Е. Д., Суханов С. А. Врожденные кисты и свищи шеи у детей // Актуал. вопр. педиатрии и детской стоматологии на европейском Севере: Материалы областной научно-практической конференции, посвященной памяти П. А. Выжлецова / Архангельск, 1999. – С. 73-76.
  • Процык В.И. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий челюстно-лицевой области и шеи: дис … канд. мед. наук: – 14.01.22 / Процык В.И. – К., 2001. – 159 с.
  • Солнцев А.М. Кисты челюстно-лицевой области и шеи. / Солнцев А.М., Колесов В.С. – К., 1982. – С. 142.
  • Kurokawa I. Cutaneous dermoid cyst: cytokeratin and filaggrin expression suggesting differentiation towards follicular infundibulum and mature sebaceous gland / I. Kurokawa, K. Nishimura, A. Hakamada et al. // Oncol Rep. – 2006. – Vol. 16, N 2. – P. 295-299.
  • Hoyt B.J. Forthbranchial cyst presenting with right-side vocal cord paralisys / B.J. Hoyt, B. Lee, S.M. Taylor et al. // J Otolaryngol. – 2004. – Vol. 33, N 4. – P. 273-275.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 104-107 сторінки, код УДК 616.743 – 006.03 – 074