EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.Ю. Філіппова

  МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО ТА АЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТІВ У ХВОРИХ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ БІЛІАРНОГО ТРАКТУ


  Про автора: О.Ю. Філіппова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Морфлогічні зміни печінки у хворих з неалкогольними та алкогольними стеатогепатитами мають багато спільного, проте ступінь їх тяжкості при АСГ більш виражена. Стеатоз легкого 19 (47,5%) і помірного 12 (30,0 %) ступеню був характерніший для пацієнтів з НАСГ, а у пацієнтів з АСГ частіше виявляли стеатоз помірного 10 (35,7 %) і вираженого 10 (35,7%) ступеню. Макровезикулярна форма стеатозу була найбільш характерною для усіх обстежених хворих і спостерігалася у 22 (55,0%) хворих на НАСГ та у 18 (64,3%) із АСГ. Для НАСГ характернішою є лімфоцитарна інфільтрація, то для АСГ - лейкоцитарна інфільтрація портальних трактів і вогнищ некрозу. Характерною рисою стеатозу при алкогольному ураженні печінки є його переважання у перивенулярній зоні. Вогнища некрозу і фіброз переважали у хворих АСГ.
  Ключові слова стеатогепатит, діагностика, морфологічні параметри
  Список цитованої літератури
  • Алкогольная болезнь печени. Алкогольный гепатоз и алкогольный гепатит (клиника, диагностика, принципы терапии): (Метод..рекомендации) // Подгот.: В.Б. Гриневич, С.Н. Мехтиев, Ю.П. Успенский и др. – Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. – 64с.
  • Бабак О.Я. Причины и метаболические последствия неалкогольной  жировой болезни печени / О.Я. Бабак // Сучасна гастроентерологія. – 2010. -  № 4 (54). – С.8-16.
  • Подымова С.Д. Болезни печени. – М.: Медицина, 1998. – С.274-278.
  • Степанов Ю.М. Стеатоз печени и неалкогольный стеатогепатит: современный взгляд на проблему / Ю.М. Степанов, А.Ю. Филиппова // Мистецтво лікування.- 2005.- № 3(19).- С.58-63.
  • Ткач С.М. Современные подходы к диагностике и лечению жировой болезни печени / С.М. Ткач // Здоров’я України. – 2008. - №22. - С. 64-65.
  • Knodel R.G. Formulation and application of numerical scoring system for assessing histological activity in asymptomatic chronic active hepatitis / R.G. Knodel, K.G. Ishak, W.C. Black et al. // Hepatology. - 1981. - №1.- P. 431-435.
  • Кotronen  A. Liver  fat  is increased  in type  2  diabetic patients  and  underestimated by serum  alanine  aminotransferase  compared  with  equally obese  nondiabetic   subjects /  A. Кotronen,  L. Juurinen,  A. Hakkarainen et al. // Diabetes Care. - 2008.-  Vol. 31.- P. 165-169.
  • Desmet V. J. Hepatitis: diagnosis, grading and staging / V. J. Desmet, M. Gerber, J.H. Hoofnagle et al. // Hepatology. - 1994. - №19.- P. 1513-1520.
  • Schwimmer J.B. Prevalence of fatty liver  in  children  and  adolescents / J.B. Schwimmer, R. Deutsch, T. Kahen et al.   //  Pediatrics.-  2006.-Vol. 118.- P. 1388-1393.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 107-110 сторінки, код УДК 616.36-003.826:615