RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т.В. Шарбенко

  ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА СИСТЕМА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ОСВІТИ


  Про автора: Т.В. Шарбенко
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Научная статья
  Анотація Навантаження не має ґрунтуватись виключно на контактних годинах. Воно охоплює усі види навчальної діяльності, необхідного для досягнення очікуваних результатів включно з часом витраченим на: самостійну роботу,обов'язкову виробничу практику, підготовку для оцінювання,час необхідним на власне оцінювання. Визначення навантаження має постійно регулюватися через моніторинг та зворотний зв’язок з студентами (відгук студентів через анкетування). Усі ці інструменти, а також застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу, наблизить нашу державу до вступу її у Європейській освітній простір.
  Ключові слова кредитно-трансферна система, Болонський процес
  Список цитованої літератури
  • Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції: матеріали навчально-наукової конференції/ за ред.. В.В.Пішака, Ю.Т.Ахтемійчука .-Чернівці, 2009.-192 с.
  • Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС)/За ред..І.І.Бабина.-Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.-128 с.
  • Вища освіта в контексті Болонського процесу: збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції / за ред.. В.О.Оніщенка, В.А.Пашинського, О.М.Ніколенка.-Полтава: АСМІ, 2008.-544 с.
  • Віткін Л.М. Місце України у світовій та європейській якості/ Стандартизація, сертифікація, якість – 2008.-№3(18).-С-43-49.
  • Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейській простір вищої освіти .- Київ: Політехніка, 2006.- 433 с.
  • Лазоришенець В.В. Якість медичних кадрів – стратегічний напрям розвитку галузі//Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції: матеріали навчально-наукової конференції /за редакцією В.П.Пішака, Ю.Т.Ахтемійчука.-Чернівці, 2009.-с.3-4.
  • Банчук М.В.Проблеми кадрового забезпечення галузі // Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції: матеріали навчально-наукової конференції /за редакцією В.П.Пішака, Ю.Т.Ахтемійчука.-Чернівці, 2009.-с.5-6.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 144-146 сторінки, код УДК 616-089