EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Я.М.Анасевич, О.І.Цебржинський

  ПРОДУКЦІЯ СУПЕРОКСИДУ В ТОНКІЙ КИШЦІ ЩУРІВ ПРИ ГІПО- ТА ГІПЕРМЕЛАТОНІНЕМІЯХ


  Про автора: Я.М.Анасевич, О.І.Цебржинський
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У тонкій кишці щурів 30-добова (цілодобове освітлення 1000-1500 лк) гіпомелатонінемія сприяє збільшенню продукції супероксиданіонрадикалу від фагоцитарних електронно-транспортних ланцюгів, а 30-добова (утримання щурів у темряві та пероральне введення мелатоніну у щоденній дозі 1 мг/кг маси тіла) гіпермелатонінемія – від мітохондріального окиснення, що відповідає антиоксидантним властивостям мелатоніну. Витік супероксиду з мікросомального електронно-транспортного ланцюга окиснення в обох випадках не змінювався.
  Ключові слова тонкий кишечник, супероксиданіонрадикал, гіпомелатонінемія, гіпермелатонінемія
  Список цитованої літератури
  • Анисимов В.Н. Мелатонин: роль в организме и применение в клинике. –СПб: Система, 2007. -40 с.
  • Анисимов В.Н., Кветной И.М., Комаров Ф.И., Малиновская Н.К., Рапопорт С.И. Мелатонин в физиологии и патологии желудочно-кишечного тракта. –М.: Советский спорт, 2000. -184 с.
  • Барабой В.А.  Антиокислительная и  биологическая  активность  мелатонина //  Укр. біохім. журн. -2000. -Т.72, N3. -С.5-11.
  • Деркач М.П., Гумецький Р.Я., Чабан М.Є. Курс варіаційної статистики. –Київ: Вища школа, 1977. -208 с.
  • Г.Ф.Лакин. Биометрия. – Москва: Высшая школа, 1968. -293 с.
  • Малиновская Н.К. Мелатонин в лечении язвенной болезни двнеадцатиперстной кишки //Мелатонин в норме и патологии / Под ред. Ф.И.Комарова, С.И.Рапопорта, Н.К.Малиновской, В.Н.Анисимова. –М.: ИД  МЕДПРАКТИКА,  2003. – Гл. 9., С. 147-162.
  • Пішак В.П. Шишкоподібне тіло і біохімічні основи адаптації. –Чернівці: Медакадемія, 2003. -152 с.
  • Посібник з експериментальних клінічних досліджень в біології та медицині / Беркало Л.В., Бобович О.В., Гейко О.О., [та інш.]. -Полтава, 1997. -271 с.
  • Смирнов А.Н. Ядерные рецепторы мелатонина // Биохимия. -2001.  -Т.66, N1.  -С. 28-36.
  • Проблема нормы в токсикологии / И.М.Трахтенберг, Сова Р.Е., Шефтель В.О. [та інш.]. –М.: Медицина, 1991. -208 c.  –C.42-43.
  • Турчина С.И., Шляхова Н.В. Сезонные ритмы продукции мелатонина и иммунореактивности у здоровых детей. -Всероссийская научно-практическая конференция 50 лет мелатонину: итоги и перспективы исследований, Тезисы докладов, СПб, 2008.- С. 41].
  • Цебржинский О.И. Некоторые аспекты антиоксидантного статуса  // Физиология и патология перекисного окисления липидов, гемостаза и  иммуногенеза. –Полтава, 1992. –С.120-155.
  • Цебржинский О.И. Количественное определение супероксида НСТ-тестом в тканях // Тези доповідей науково-практичної конференції "Організація токсикологічної допомоги в Україні". –Київ, 2002. – С. 65-66.
  • Reiter R.J.  Melatonin: Lowering the High Price of Free Radicals  // News Physiol.  Sci. -2000. -Vol. 15. -P.246-250.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 7-9 сторінки, код УДК 612.4.05; 612.33;612.018.2