EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Зайцев А.В, Ніколішин А.К., Коваль В., Іваницький І.

  СПОСІБ ПРИЖИТТЄВОГО ЗНЯТТЯ РЕПЛІК З ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ


  Про автора: Зайцев А.В, Ніколішин А.К., Коваль В., Іваницький І.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті представлені результати електронної трансмісійної мікроскопії емалі зубів людини при її доповненні власним методом прижиттєвого зняття реплік з твердих тканин зубів.
  Ключові слова методи дослідження, електронна мікроскопія, тверді тканини, зуби
  Список цитованої літератури
  • Галченко В.М. Клинико-лабораторное изучение начальных стадй кариеса и сходных с ним поражений твердых тканей зубов человека: дис. на соискание степени канд. мед. наук: 14.00.21. «Стоматология» / В.М. Галченко. — М., 1979. — 110 с., С. 36.
  • Лебедева Г.К. Клинико-лабораторное исследование и лечение эрозии твердых тканей зуба: автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук: 14.00.21. «Стоматология» / Г.К. Лебедева. — М., 1975. — 21 с., С. 5.
  • Моисеев Н.И. Экология человечества глазами математика / Н.И. Моисеев. - М.: Мол. гвардия, 1988. — 254 с., С.12.
  • Патент на корисну модель № 45792 Україна, А61С 9/00 Спосіб прижиттєвого вивчення поверхневої структури твердих тканин зубів за допомогою знятих з них реплік / А.К. Ніколішин, В.М. Коваль, І.О. Іваницький, А.В. Зайцев; заявл. 15.06.2009; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22.
  • Шевелев А.С. Противоречия иммунологии / А.С. Шевелев. — М.: Медицина, 1978. — 256 с., С. 4.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 22-23 сторінки, код УДК 616.314-002-018.4-076.4