RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Савохіна М.В., Таран А.В.

  ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ УЛЬЦЕРОГЕННОЇ ТA МІСЦЕВОПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ МЕТАКРУКСА


  Про автора: Савохіна М.В., Таран А.В.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У роботі представлені дослідження можливої ульцерогенної та місцевоподразнюючої дії нової фармако-логічної речовини метакрукса. Встановлено, що ульцерогенна дію даної речовини на уражену слизову оболонку шлунка виявляється лише в дозах, які перевищують ЕД50 більш ніж у 12 разів. На відміну від ацетісаліціловой кислоти, метакрукс не потенціює ульцерогенну дію етанолу і не має місцевопод¬разнюючої ефекту.
  Ключові слова метакрукс, ульцерогенна дія, щури
  Список цитованої літератури
  • Акридин – основа для создания лекарственных средств / А.К. Сухомлинов,  Д.К.Шаха,  З.Г.Сычева [и др.] // Фармац. журн. – 1984. – №1. –С. 29-34.
  • Астахова А.В. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), спектр побочных реакций // Безопасность лекарств – 2000. – № 1. – С. 26-30.
  • Гацура В.В. Методы первичного фармакологического исследования биологически активных веществ  // М.: Медицина, – 1974. – 143 с.
  • Експериментальне вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів /  В.М.Коваленко,  О.В.Стефанов, Ю.М.Максимов, І.М.Трахтенберг  // Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод.рек. / за ред. член-кор. АМН України О.В.Стефанова. – Київ: Авіцена, 2001. – С.74-97.
  • Ждан В.М., Катеренчук І.П., Ярмола Т.І. Діагностика, профілактика і лікування НПВЗ-гастропатій. – 2005. – 111 с.
  • Западнюк М.П., Западнюк В.И., Захария Е.А. Лабораторные животные. Использование в эксперименте. Киев: Высшая школа, 1983. – 378 с.
  • Избранные лекции по клинической ревматологи / под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Вунчука, М., Медицина, 2001, 272 с.
  • Методические рекомендации по экспериментальному (доклиническому) изучению нестероидных противовоспалительных фармакологических веществ / Под ред. Тринуса Ф.П. Управление по внедр. нов. лек. средств и мед. техники, ФК МЗ СССР. – М., 1983. – 11 с.
  • Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний: руководство для практических врачей / под общ. ред. В.А. Насоновой, Е.А. Насонова, М., Литтерра, 2003, 507 с.
  • Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов в офтальмологии / Н.В. Бездетко, И.А. Зупанец , Г.Ф. Жабоедов, П.А. Бездетко . – К.; Х ., 2003. – 28 с.
  • Раціональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань суглобів / І.А. Зупанець, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К.; Х., 2002. – 24 с .
  • Требования к доклиническому изучению общетоксического действия новых фармакологических веществ / Под ред. Арзамасцева Е.В. Управление по внедрению нов. лек. средств и мед. техники, ФК МЗ СССР. – М., 1985. – 19с.
  • Сернов Л.Н. Элементы экспериментальной фармакологии / Л.Н.Сернов, В.В.Гацура. – М.:Медицина, 2000. – С.308-328.
  • Свинцицкий А.С. НПВП гастродуоденопатии у больных остеоартрозом: особенности диагностики, профилактики и лечения / Научно-практическая ревматология, 2002, №3, с. 26-31.
  • Marrasi-Uberti E., Turba C. The experimental gastric ulcer from histamin in guinea-pigs. Rept. II. Methodology for biologically controlling the anti-ulcer activity of drugs // Med. Exptl.- 1961.- Vol. 5, N 1.- P. 9-14. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 36-39 сторінки, код УДК 615.276:615