EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Сухарєв Ю.С., Гужвинська С.О.

  МЕТОДИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ЕНТЕРОТОКСИНІВ ESCHERICHIA COLI


  Про автора: Сухарєв Ю.С., Гужвинська С.О.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Показано, що ефективність детоксикації термолабільного і термостабільного ентеротоксинів Escherichia coli, залежить від індивідуальних особливостей їх молекул, які слід враховувати при розробці оптимальних умов анатоксиноутворення.
  Ключові слова Escherichia coli, ентеротоксини, детоксикація, анатоксини
  Список цитованої літератури
  • Малов В. А. Острые инфекционные диарейные заболевания /В. А. Малов, А. Н. Горобченко // Лечащий Врач.- 2005.- № 2.- С. 6–8.
  • Олійник Л.В. Розповсюдження ешерихій та оцінка їх патогенного потенціалу / Л.В. Олійник // Ветеринарна медицина: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2004. –№83. –С.167-170.
  • Караев Я.М. Протективные и иммуногенные свойства эшерихиозного анатоксина / Я.М. Караев // Автореферат диссер.на соиск. уч ст. к. вет н.-16.00.03.-Краснодар.-2008.-25 с.
  • Терехов В.И. Эшерихиоз поросят и его профилактика / В.И. Терехов, Н.В.Колесникова, Я.М. Караев // Ветеринария Кубани.-2006.-№2.-С.5.
  • Шахов А.Г. Этиология и пофилактика желудочно-кишечных и респираторных болезней телят и поросят  /А. Г. Шахов //Ветеринарный консультант.- 2003.- №1.- С.4-5.-Библиогр.: с. 19.
  • Шпонько Ю.Б. Совершенствование методов лечения и профилактики эшерихиоза поросят / Ю.Б. Шпонько // Ветеринарная патология, 2007. - №1. – С. 20-23.
  • In Vitro Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Enteropathogens Causing Traveler's Diarrhea in Four Geographic Regions / H.Gomi, Z.-D.Jiang [et all.] //Antimicrob. Agents Chemother.- 2001.- 45.-P. 212-216.
  • Thielman N. M., Acute infectious diarrhea / N. M.Thielman, R. L.Guerrant // N. Engl. J. Med.-2004.-V.350 (1).- P.38-47.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 55-57 сторінки, код УДК 619:0;616.98:579