EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Труш В.В.

  ВПЛИВ ПОМІРНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ЩО МОДЕЛЮВАЛИСЯ ШЛЯХОМ ПРИМУСОВОГО ПЛАВАННЯ, НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛОКОМОТОРНОГО СКЕЛЕТНОГО М'ЯЗА БІЛИХ ЩУРІВ


  Про автора: Труш В.В.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В експериментах на білих щурах встановлено, що помірні фізичні навантаження, які моделювалися шляхом щоденного плавання наростаючої тривалості без додаткових вантажів, обумовили певні фазні зміни ряду силових і швидкісних параметрів, котрі відбивають можливі зсуви гістохімічного профілю переднього великогомілкового м'яза. Зокрема, уже після 10 днів плавання спостерігаються деякі ознаки, що побічно свідчать на користь можливого збільшення частки швидких м'язових волокон у м'язі, які зберігаються й навіть підсилюються після 20-30 днів плавання. Разом із тим, по закінченні 60-денного періоду плавання швидкісні характеристики переднього великогомілкового м'яза нормалізуються, що свідчить на користь нормалізації його гістохімічного профілю, тоді як максимально досяжна амплітуда скорочення м'яза залишається збільшеною щодо контролю, що може бути викликано розвитком деякої гіпертрофії м'яза до цього експериментального строку.
  Ключові слова скелетний м'яз, помірне фізичне навантаження
  Список цитованої літератури
  • Болдырев А.А. Биохимические аспекты электромеханического сопряжения / А.А. Болдырев. – М.: Издательство Московского университета, 1977. – 208 с.
  • Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности / Н.И. Волков, Э.Н. Нессен, А.А. Осипенко. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 503 с.
  • Медведев А.С. Взаимосвязь состава мышечных волокон в скелетных мышцах со структурой тренировочной нагрузки у женщин тяжелоатлеток / А.С. Медведев // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. – М.: 1998. – Т. 5. – С. 156-159.
  • Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: концепция долговременной адаптации / Ф.З. Меерсон. – Москва: Дело, 1993. – 138 с.
  • Сээне Т.П. Обновление сократительных белков в скелетных мышцах при их активности / Т.П. Сээне // Успехи современной биологии. – 1990. – Том 110, вып. 2(5). – С. 290-305.
  • Сээне Т.П. Ультраструктурные характеристики нервно-мышечных соединений крыс после физических нагрузок / Т.П. Сээне, И.Б. Краснов, А.Я. Пехме // Цитология. – 2000. – № 10. – С. 983-992.
  • Умнова М.М. Реакция скелетных мышечных волокон и нервно-мышечных соединений крысы на рабочую нагрузку силового характера / М.М. Умнова, А.Я. Пехме, Т.П. Сээне // Доклады Российской академии наук. – 1998. – Т. 359, №5. – С. 1021-1031.
  • Яковлев Н.Н. Химия движения: молекулярные основы мышечной деятельности / Н.Н. Яковлев. – Л.: Наука, 1983. – 160 с.
  • Gollnick P.D. Effect of training on enzyme activity and fiber composition of human skeletal muscle [Text] / P.D. Gollnick, R.B. Armstrong, B. Saltin.// J. Appl. Physiol. – 1973. – Vol. 34, №1. – Р. 107-111.
  • Ohira Y. Myonuclear domain and myosin phenotype in human soleus after bed rest with or without loading  / Y. Ohira, T. Yoshinaga, M. Ohara // J. Appl. Physiol. – 1999. – Nov. 87(5). – Р. 1776-1785.
  • Tamaki T. Morphological and biochemical evidence of muscle hyperplasia following weight-lifting exercise in rats / T. Tamaki, A. Akatsuka, M. Tokunaga // Am. J. Physiol. – 1997. – Jul. 273 (1, Pt. 1). – Р. C246-С256.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 61-67 сторінки, код УДК 612.741