RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г.М. Мельничук

  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ РОТОВОЇ РІДИНИ У РАЗІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ


  Про автора: Г.М. Мельничук
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Цитокіновий профіль ротової рідини у 54 хворих на генералізований пародонтит хронічного і загостреного перебігу і 10 здорових, який вивчали за допомогою імуноферментного методу, був суттєво зміненим за рахунок підвищення продукції профлогістичних цитокінів (ФНП-α, ІФН-γ та ІЛ-12) і зниження антифлогістичного ІЛ-4. Виявлений дисбаланс успішно регулювався комплексним лікуванням 21 хворого на генералізований пародонтит початкового і І ступеня із застосуванням імуномодулятора „Спіруліни”, ентеросорбента „Силлард-П” та антисептика хлоргексидина біглюконату. Отримані дані рівня цитокінів у ротовій рідині мають значну індивідуальну мінливість до і після лікування.
  Ключові слова генералізований пародонтит, цитокіни, ротова рідина, комплексне лікування
  Список цитованої літератури
  • Ершов Ф.Л. Система интерферона в норме и при патологи / Ф.Л. Ершов. – М.: Медицина, 1996. – 239 с.
  • Иммунологические нарушения в патогенезе хронического генерализованного пародонтита / А.И. Воложин, Г.В. Порядин, А.Н. Казимирский [и др] // Стоматология. – 2005. – №3. – С. 4-7.
  • Мащенко И.С. Болезни пародонта / И.С. Мащенко. – Днепропетровск: КОЛО, 2003. – 356 с.
  • Мащенко И.С. Цитокиновый статус больных генерализованным пародонтитом и его связь с состоянием процессов метаболизма костной ткани / И.С. Мащенко, А.А. Гударьян // Український стоматологічний альманах. – 2005. – №2.– С. 5-8.
  • Політун А.М. Комплексне вивчення про- та протизапальних цитокінів слини при генералізованому пародонтиті / А.М. Політун, Г.М. Мельничук // Дентальные технологии. – 2006. – №1-2 (26-27). – С. 4-6.
  • Ройт А. Основы иммунологии / А. Ройт. – М.: Медицина, 2001. – 606 с.
  • Система цитокинов, комплемента и современные методы иммунного анализа / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, М.В. Хорева, Е.В. Соколова. – М.: Медицина, 2001. – 158 с.
  • Фрейдлин И.С. Интерлейкин-12 – ключевой цитокин иммунорегуляции / И.С. Фрейдлин // Иммунология. – 1999. – №4. – С. 5-9.
  • Ярилин А.А. Основы иммунологии: Учебник / А.А. Ярилин. – М.: Медицина. – 1999. – 608 с.
  • Fiqueredo C.M. Protease activity in gingival crevicular fluid: Presence of free protease  / C.M. Fiqueredo, A. Gustafsson // J. of Clin. Periodontol. – 1998. – Vol.25, №4. – P. 306-310.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 134-138 сторінки, код УДК 616.314 – 085 + 577.175.1 + 616.31 + 616.314.17 – 008.1