EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Мусаєва А.В.

  АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЖІНОЧОЇ СТАТІ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ


  Про автора: Мусаєва А.В.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Були обстежені 952 жінки 20-59 років з вимушених переселенців. Більшість осіб мали нормальний або оптимальний артеріальний тиск. Поширеність АГ в обстеженій нами популяції склала 30,5%. Аналіз показав, що переважала АГ III ступені. У осіб з АГ ця патологія була вперше виявлена у 1/3 обстежених. Гіпотензивну терапію приймали 2/3 особ з АГ. Ізольована артеріальна гіпертонія систоли реєструвалася у 1/3 осіб жіночої статі. Таким чином, в обстеженій нами популяції має місце несприятлива епідеміологічна ситуація, обумовлена низьким рівнем тієї, що виявляється АГ і її адекватній корекції.
  Ключові слова артеріальна гіпертензія, структура артеріальної гіпертензії, епідеміологія
  Список цитованої літератури
  • Агаев Ф.Т. Распространенность артериальной гипертонии в Европейской части Российской Федерации. Данные исследования ЭПОХА // Кардиология.-2004.-№ 11-с.50-53.
  • Блужас Ю. Распространенность основных сердечно- сосудистых заболеваний жителей Каунаса за 1983-2000г.г.// Кардиология.- 2005.№ 7. с. 54-55.
  • Бойцов С.А. Десять лет поиска генетической основы гипертонической болезни // Трудности и перспективы. Артериальная гипертензия, 2002.- т. 8.- с. 157-159.
  • Гапон Л.И. Суточный профиль артериального давления у больных артериальной гипертонией постоянно проживающих в условиях Тюменского Приполярья // Терапевтический архив. -2003.-№ 1.- с.37.
  • Денисова Т.П. Социальный стресс как фактор риска ишемической болезни сердца // Терапевтический архив.- 2005. -№ 3. -с. 52.
  • Остроумова О.Д. Изолированная сиситолическая артериальная гипертензия // Кардиология. 2003.- т.5.- № 12.- с. 19-21.
  • Радишаускас Р. Смертность от основных сердечно - сосудистых заболеваний жителей Каунаса за 1983- 2002г.г.// Терапевтический архив.- 2005. -№ 1.- с.34.
  • Трубачева И.А. Изучение особенностей распространения уровней артериального давления и распространенности артериальной гипертонии среди взрослого населения Томска // Кардиология.- 2003. -№ 11.- с. 27-31.
  • Bellor W.A. Coronary heart disease in the first 30 years of the 21-st century. // Circulation.- 2001. -v. 103.- №20.- p. 2428-2435.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 144-147 сторінки, код УДК 616.1/.4, 616.1, 61:577