EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М.С. Панченко

  МЕДИКО - ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА РІВНЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ЗНАЧИМОСТІ ВЕГЕТАТИВНИХ СОМАТОФОРМНИХ РОЗЛАДІВ У МОЛОДОМУ ВІЦІ


  Про автора: М.С. Панченко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація За результатами власних досліджень опрацьовано спосіб диференційної діагностики та оцінки рівня психосоціальної значимості вегетативними соматоформними розладами для застосування у системі клінічного моніторингу, зокрема, на етапах психологічного консультування, визначення напрямків психопрофілактики і психокорекції, а також для обґрунтування психогігієнічних заходів на індивідуальному, сімейному та груповому рівнях у пацієнтів з вегетативними соматоформними розладами. Наведені приклади клінічного застосування, переваги та можливі недоліки опрацьованих алгоритмів.
  Ключові слова вегетативні соматоформні розлади, диференційна діагностика, психосоціальна значимість
  Список цитованої літератури
  • Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. - С-Пб.: Мегаполис, 1992.–123 с.
  • Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. - Л.: Медицина, 1978.- 294 с.
  • Гублер Е.В. Клиническая патоинформатика в педиатрии. – Л.: Медицина, 1992.- 211 с.
  • Лапач С.Н., Губенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием EXCEL.-К.: Моріон, 2001.- 408 с.
  • Личко А.Е. Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) / А.Е. Личко //Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. - Ленинград: Медицина, 1983. - С. 102-115.
  • Личко А.Е. Медико - психологическое обследование соматических больных / А.Е.Личко, Н.Я. Иванов // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. -1980.-Т.80, №8.-С.1195 – 1198.
  • Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни: Метод. рекомендации / Сост. Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б. - Ленинград, 1987. - 27 с.
  • Панченко Н.С. Вегетативные соматоформные расстройста: возможности оценки эффективности коррекции на этапах клинико – психологического  мониторинга / М.С. Панченко // Вісник проблем медицини та біології, 2010.-№2.-С.115-129.
  • Пат. 40546 U, Україна, МПК (2009) А61В10/00. Спосіб оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу / Черкашина Л.В. (UA). – Заявлено 10.12.2008; Опубл. 10.04.2009, Бюлетень №7, 2009.
  • Пат. 63777 А, Україна, МКІ 7 А61В10/00. Спосіб прогнозування непсихотичних розладів психіки / Сердюк О.І., Михайлов Б.В., Шкляр С.П. (UA). -  Заявл. 24.06.2003; Опубл.15.01.2004, Бюл.№1.
  • Пат. 65317 А, Україна, МКІ 7 А61В10/00. Спосіб діагностики реакцій психічної дезадаптації / Сердюк О.І., Михайлов Б.В., Шкляр С.П. (UA). - Заявл. 08.07.2003; Опубл.15.03.2004, Бюл.№3.
  • Пат. 67625 А, Україна, МКІ 7 А61В10/00. Спосіб діагностики невротичних розладів у хворих на вегетативну дистонію / Григорова І.А., Циганенко А.Я., Шкляр С.П. (UA). – Заявл. 20.11.2003 р.; Опубл. 15.06.2004, Бюл. №6.
  • Пат. 55414 А, Україна, МКІ (2009) А61В10/00. Спосіб диференційної діагностики соматоформних розладів / Михайлов Б.В., Панченко М.С., Шкляр С.П. (UA). – Заявл. 18.08.2010 р.; Опубл. 10.12.2010, Бюл. №23.
  • Пат. 55000 А, Україна, МКІ (2009) А61В10/00. Спосіб диференційної діагностики соматоформних розладів / Михайлов Б.В., Панченко М.С., Черкашина Л.В. (UA). – Заявлено 18.08.2010 р.; Опубл. 10.12.2010, Бюл. №23.
  • Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – М.: Медицина, 1996.- 464 с.
  • Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных (применение пакета прикладных программ STATISTICA).- М.: МедиаСфера, 2003. - 312 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 147-151 сторінки, код УДК 616.89-06:616