EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Редька І.В., Шмалєй С.В.

  СТАН МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ДІТЕЙ ІЗ СЕНСОРНИМИ ДЕФЕКТАМИ


  Про автора: Редька І.В., Шмалєй С.В.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Встановлено, що при сенсорному дефекті спостерігаються зміни мозкового кровотоку, які можуть бути як неспецифічними, так і модально-специфічними. Найбільших змін зазнає церебральна гемодинаміка у вертебро-базилярному басейні і правій гемісфері.
  Ключові слова слабозорі та слабочуючі діти, мозковий кровообіг
  Список цитованої літератури
  • Гасюк О.М. Взаємозв’язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою деривацією : дис. … канд.. біол.. наук : 03.00.13 / Гасюк Олена Миколаївна. – Київ, 2004. – 173 с.
  • Кураев Г.А. Исследование активности структур центральной нервной системы слабовидящих детей на основе анализа ЭЭГ, омега-потенциала и состояния слуховой системы / [Кураев Г.А., Бахтин О.М., Иваницкая Л.Н. и др.] // Валеология. – 2003. – № 4. – С. 38 – 42.
  • Рожкова Л.А. Использование электроэнцефалографии для оценки функционального состояния мозга детей и подростков при сенсорных нарушениях и их коррекция / Рожкова Л.А. // Дети с проблемами в развитии (комплексная диагностика и коррекция) / Под ред..Л.П.Григорьевой. – М.: ИКЦ«Академкнига».– 2002.– С. 158 – 207.
  • Хацуков Б.Х. Зависимость электрической активности затылочных и лобных долей коры головного мозга, функции зрительного анализатора от кровоснабжения и обеспечения кислородом / Хацуков Б.Х., Колчинская А.З. // Фізіологічний журнал. – 2000. – Т. 46, № 6. – С. 45 – 53.
  • Тарасова О.О. Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / О.О. Тарасова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2008. — 20 с.
  • Щербина Т.І., Редька І.В. Особливості церебральної гемодинаміки дітей молодшого шкільного віку з вадами зору //  Матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. “Культура здоров’я як предмет освіти”. – Херсон: Персей, 2004. – С.308-311.
  • Щербина Т.І. Фізіологічні особливості функціонування серцево-судинної та дихальної систем у слабозорих дітей молодшого шкільного віку: дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Щербина Тетяна Ігорівна. – Харків, 2005. – 168 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 155-158 сторінки, код УДК 612.824 : 616.28-008.14 + 617.75– 053.5