EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.І. Доценко, Н.В. Лобач, О.В. Сілкова, Ю.П. Ткаченко, Н.В. Тронь

  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА» В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ


  Про автора: В.І. Доценко, Н.В. Лобач, О.В. Сілкова, Ю.П. Ткаченко, Н.В. Тронь
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Научная статья
  Анотація Стаття присвячена розробці комплексної системи використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні лабораторно-практичних занять з курсу «Медична і біологічна фізика» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах.
  Ключові слова медична фізика, кредитно-модульна система
  Список цитованої літератури
  • Гаврилюк I.П. Методи обчислень:Підручник: У 2-х ч. / I.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров–К.:Вища школа, 1995.ч.1.–367 с.
  • Дубнищева Т.Я., Пигарев А.Ю. От образного к рациональному (из опыта использования интерактивных моделей в учебном процессе) // Международный Конгресс конференций “ИТО-2003”. – М.: Просвещение – С.37-39.
  • Жук Ю.О. Комп'ютерно орiєнтованi засоби навчання у професiйнiй освiтi// Зб. наук. праць. - Донецьк: Либiдь, 2001.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 194-195 сторінки, код УДК 378.147 : 61 (477.53)