EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.В.Харченко

  ПРОФІЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ


  Про автора: С.В.Харченко
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Научная статья
  Анотація Медична хімія є фундаментальною наукою у системі вищої медичної освіти. Профілізація матеріалу до стоматологічного фаху важлива для вивчення особливостей хімічного складу органів ротової порожнини в нормі та при патології. Розуміння хімізму виникнення хвороб порожнини рота, зубів необхідно для повноцінної практичної діяльності лікаря стоматолога.
  Ключові слова медична хімія, ротова порожнина, стоматологічна практика
  Список цитованої літератури
  • Авцин А.П. Патология флюороза /А.П.Авцин, А.А. Жаворонков.-  Новосибирск: Наука,  1981. - 335 с.
  • Бархатов Г.М.Структура и химический состав минеральной фракции зубной эмали человека / Г.М. Бархатов, Н.А. Хатанова, А.В. Сивцов //Стоматология.-  1981.-  Т.60, №1. - С. 5-7.
  • Беляков Ю.А. Зубочелюстная система при эндокринных заболеваниях / Беляков Ю.А. - М.: Медицина, 1983.- 208 с.
  • Біохімія органів ротової порожнини: Навч. посібник для студентів стоматологічного факультету / [Л.М. Тарасенко, Р.Я. Юхновець, В.К. Григоренко та ін.]; За ред. Л.М. Тарасенко. - Полтава: вид-во «Полтава», 1994.- 92 с.
  • Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное пособие / Вавилова Т.П.- [2-е изд., испр. и доп.] - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008.- 208 с.
  • Дойников А.И. Зуботехническое материаловедение / А.И. Дойников, В.Д. Синицын - [2-е изд. перераб. и доп.]- М.: Медицина,1986.- 208 с.
  • Медицинская химия / [ В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, В.И. Галинская, С.М. Гождзинский, Т.А. Овсянникова, В.А. Самарский] – Киев: Медицина, 2008. – 400с.
  • Мороз А.С. Медична хімія / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська – Вінниця: Нова книга,  2006. – 775с.
  • Пименова Е.И. Биохимия костной ткани, зуба, слюны / Е.И. Пименова, Е.Е. Маслак / Учеб. пособие по биохимии для студентов стоматологических факультетов; Под ред. проф. Ю.В. Галаева.- Волгоград, 1989.- 29 с.
  • Рыбаков А.И. Справочник по стоматологии / А.И.Рыбаков, Г.М.Иващенко; Под ред. А.И. Рыбакова, Г.М.Иващенко. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: «Медицина», 1977.  -  582 с. 
  • Тарасенко Л.М. Функціональна біохімія: підручник для студ. стоматологічних факультетів / Л.М. Тарасенко, К.С. Непорада, В.К. Григоренко.  -  [2-е вид.]. -  Вінниця: Нова книга, 2007. -  384 с. 
  • Тарасенко Л.М. Биохимия органов полости рта: учеб. пособие для студентов факультета подготовки иностранных студентов/ Л.М. Тарасенко, К.С. Непорада.  - Полтава,  2005. -  56 с.
  • Фармакологія / [І.С. Чекман, В.М. Бобирьов, Н.О. Горчакова та ін.]. -  Вінниця: Нова книга, 2009. -  480 с.
  • Хухрянский В.Г. Химия биогенных элементов: учеб. пособие. / В.Г. Хухрянский, А.Я. Цыганенко, Н.В. Павленко. - [2-е изд., перераб. и доп.] -  К.: Вища шк., 1990.  -  207 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 197-200 сторінки, код УДК 546: 616.314