EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю.К. Резуненко

  ВПЛИВ ПОЛІЕФІРІВ НА РІВЕНЬ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ


  Про автора: Ю.К. Резуненко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Метою роботи було вивчення впливу поліефірів на основі глицерола (Л-564), ксиліту (Л-805) і пропиленгліколя (Л-10002) в дозах 1/10, 1/100 і 1/1000 Дл50 на рівень ендогенної інтоксикації в організмі щурів. Виявлено, що на 30-у добу дія Л-564 і Л-805 в 1/10 і 1/100 Дл50 супроводжується підвищенням лейкоцитарного індексу інтоксикації, вмісту в сироватці крові молекул середньої маси і церулоплазміну. Вплив Л-10002 в 1/10 і 1/100 Дл50 не вносить істотного внеску до загальної картини стану показників ендогенної інтоксикації. Доза речовин 1/1000 Дл50 визначена як недіюча на показники, що вивчались. Виявлені порушення необхідно враховувати при складанні прогнозу несприятливого впливу на здоров'я населення.
  Ключові слова прості поліефірі, теплокровні тварини, ендогенна інтоксикація
  Список цитованої літератури
  • Активность и содержание церулоплазмина в крови людей при острой и хронической алкогольной интоксикации /  К.А. Мошков, С.О. Бурмистров,  М.С. Усатенко [и др.] // Фармакология и токсикология. – 1986. – № 1. – С. 92-96.
  • Бакалюк О.Й. Синдром ендогенної інтоксикації, механізм виникнення, методи ідентифікації / Бакалюк О.Й., Панчишин Н.Я., Дзиґа С.В. // Вісник наукових досліджень. – 2000. - № 1. – С. 11-13.
  • Габриэлян Н.И. Определение средних молекул скрининг-методом / Габриэлян Н.И., Дмитриев А.А.  // Клин. медицина. – 1981. - № 10. – С. 38-42.
  • Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. - М.: Мир, 2007. - 294 с.
  • Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 154 с.
  • Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Кожем’якін Ю.М., Хромов О.С., Філоненко М.А., Сайфетдінова Г.А. – К.: Авіценна, 2002. – 156 с.
  • Простые и макроциклические эфиры: научные основы охраны водных объектов / [Попова Л.Д., Зайцева О.В., Кратенко Р.И. и др.]; под ред. В.И. Жукова. – Х.: Торнадо, 2000. – 437 с. – ISBN 966-7680-53-3.
  • Сміян І.С., Білозецька-Сміян С.І. Ендогенна інтоксикація – основний патогенетичний фактор при гострій і хронічній патології // Тези наукової конференції «Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль, 1994. – С. 99-100.
  • Чаленко В.В. Возможные причины повышения концентрации молекул средней массы при патологии // Пат. физиология. – 1991. - № 4. – С. 13-14.
  • Эксплуатация, реконструкция и охрана водных объектов в городе / И.Г. Бойкова [и др.]. - М.: [б.и.], 2008. – 256 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 27-30 сторінки, код УДК 543.395:616