EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.Д. Чеботар

  СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ ЩУРІВ В УМОВАХ ГІПОФУНКЦІЇ ЕПІФІЗУ НА ТЛІ РОЗВИТКУ АДРЕНАЛІНОВОЇ МІОКАРДІОДИСТРОФІЇ


  Про автора: Л.Д. Чеботар
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Комплексна дія світла та адреналіну активує адаптаційні системи, знижує рівень пероксидації у серці, сприяє компенсаторній напрузі антиоксидантного захисту, зниженню проявів цитолітичного синдрому, що викликаний надлишком адреналіну.
  Ключові слова гіпомелатонінемія, міокард, адреналінова міокардіострофія, епіфіз, антиоксиданти, пероксидація
  Список цитованої літератури
  • Анисимов В. Н. Мелатонин: роль в организме, применение в клинике / Анисимов В. Н. – СПб.: Изд.-во «Система», 2007. – 40 с.
  • Бондаренко Л. А. Суточные ритмы включения 3Н-мелатонина в органы гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы у крыс в опытах in vitro / Бондаренко Л. А., Геворкян А. Р. // Бюллетень экспер. биологии и медицины. – 2007. – Т. 143, № 6. – С. 693–695.
  • Барабой В. А. Антиокислительная и биологическая активность мелатонина / Барабой В. А. // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 3. – С. 5–11.
  • Гуралюк В. М. Стрес-індуковані морфофункціональні зміни надниркових залоз за різної довжини фотоперіоду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 „Патологічна фізіологія” / Гуралюк Валентин Миколайович ; Буковинський держ. мед. ун-т МОЗ України. – Одеса, 2008. – 20 [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 17–18.
  • Пішак В. П. Шишкоподібне тіло і біохімічні основи адаптації / Пішак В.П.–Чернівці:Медакадемія, 2003.–152 с.
  • Посібник з експериментальних клінічних досліджень в біології та медицині / [Беркало Л. В., Бобович О. В., Гейко О. О. та ін.]. – Полтава, 1997. – 271 с.
  • Сливка Ю. І. Патогенетичне обґрунтування використання повного голодування та шляхи підвищення його ефективності при ураженнях серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Сливка Юрій Іванович ; Одеський держ. мед. ун-т. – Одеса, 2004. – 32 с. – Бібліогр.: с. 24–29
  • Сравнительная оценка эффективности монотерапии козааром и сочетанной терапии козааром и мелатонином больных пожилого возраста с гипертонической болезнью / [Заславская Р. М., Комаров Ф. И, Гончаров Л. Ф. и др.]. – Клин. мед. – 1998, № 12. – С. 49–51.
  • Чеботар Л. Д. Вплив світла та часткового позбавлення сну на морфофункціональний стан серця / Л. Д. Чеботар // Світ медицини та біології. – 2006. – № 2. – С. 53–56.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 32-34 сторінки, код УДК 612.172+612.176+612.4