RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. М. Щербак, І.Д. Андреєва, В.В. Казмірчук, Т.О. Волков

  ЧУТЛИВІСТЬ ДРІЖДЖЕПОДІБНИХ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA ДО НОВИХ ПОХІДНИХ 4H-ПІРИДО [4´,3´:5,6]ПІРАНО [2,3-D]ПІРИМІДИНУ


  Про автора: О. М. Щербак, І.Д. Андреєва, В.В. Казмірчук, Т.О. Волков
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація За допомогою методу двократних серійних розведень встановлена висока антифунгальна активність похідних 4H-піридо [4´,3´:5,6]пірано [2,3-d]піримідину щодо музейних та клінічних штамів грибів роду Сandida. Результати дослідження свідчать про перспективність подальшого вивчення властивостей похідних 4H-піридо [4´,3´:5,6]пірано [2,3-d]піримідину з метою створення на їх основі ефективних засобів для профілактики та лікування захворювань грибкової етіології.
  Список цитованої літератури
  • Васкес, Х. А. Эпидемиология, лечение и предупреждение инвазивного кандидоза [Электронный ресурс] / Х. А. Васкес // Режим доступа: http://www.rusmedserv.com/mycology/html/kandidoz9.htm.
  • Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів: Методичні рекомендації [Текст] / Ю.Л. Волянський, І.С. Гриценко, В.П. Широбоков та ін.; ДФЦ МОЗ України. - К, 2004. - 38с.
  • Климко, Н. Н. Перспективы использования новых системных противогрибковых препаратов в педиатрии (обзор литературы) [Текст] / Н. Н. Климко, А. С. Колбин // Проблемы медицинской микологии. - 2005. - Т.7. - №3. - С.3-11.
  • Лесовой, В. С. Кандидоз ротовой полости (обзор) [Электронный ресурс] / В. С. Лесовой, А. В. Липницкий, О. М. Очкурова // Проблемы медицинской микологии. –2003. - т. 5. - №1 // Режим доступа: http://www.rusmedserv.com/mycology/html/kandidoz7.htm.
  • Сміянов, В. А. Проблема кандидозно-бактеріальних асоціацій при захворюваннях ЛОР-органів [Текст] / В. А. Сміянов, Т. В. Іванюк // Новости медицины и фармации. - № 17. – 2007. – С. 22–23.
  • Частная медицинская микробиология [Текст] / Под ред. А. С. Лабинской, Л. П. Блинковой, А. С. Ещиной. – М. «Медицина». – 2005. – 480 с.
  • Шевяков, М. А. Стандартные подходы к диагностике и лечению кандидоза слизистых оболочек пищеварительного тракта [Текст] / М. А. Шевяков// Проблемы медицинской микологии.-2000.-Т.2, №2.- С.53.
  • Moran, J. P. Identification and expression of multidrug transporters responsible for fluconazole resistance in Candida dublidiensis  [Теxt] / , J. P. Moran, D. Sanglard, S. M. Donnelly et al. //Antimicrob. Agents Chemother.-1998. -Vol.42. - №7.-P.1819-1830.
  • Pappas, P. G. Практическое руководство по лечению кандидоза. [Электронный ресурс] /P. G. Pappas, J. H. Rex, J. D. Sobel et al. //Clinical Infection Diseases. – 2004. - Vol. 38. - P. 161-189. // Режим доступа: http://www.rusmedserv.com/mycology/html/kandidoz8.htm.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 41-44 сторінки, код УДК 615.828.3:547