EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю. В. Дєєва, В. М. Васильєв

  ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОГО СКЛАДУ ТА РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ЦД З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА ПЕРИФЕРИЧНИМ ВЕСТИБУЛЯРНИМ СИНДРОМОМ


  Про автора: Ю. В. Дєєва, В. М. Васильєв
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проведені дослідження свідчать про наявність відповідності віку хворих та поширеністю ускладнень. Виникнення найбільшої кількості центральних та периферичних вестибулярних ускладнень спостерігається у хворих з 2 типом цукрового діабету і припадає на вікову групу від 35 до 50 років, що свідчить про необхідність більш широкого залучення оториноларингологів до обстеження хворих із цукровим діабетом з метою збереження їх трудової активності і покращення якості життя.
  Ключові слова цукровий діабет, вестибулярний апарат, ускладнення
  Список цитованої літератури
  • Баранцевич А.И. Слуховая функция у больных с инсулинозависимым сахарным диабетом / А.И. Баранцевич, М.Ю. Борошко, А.И. Лопотко // Новости оториноларингологии и логопатии. – 2001. – 4(28). – С. 105-108.
  • Жердьова Н.М. Функціональний стан вестибулярного апарата у хворих на цукровий діабет / Н.М. Жердьова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2006. – №2. – С.17-21.
  • Жердьова Н.М. Функціональний стан слухового аналізатору у хворих на цукровий діабет / Н.М. Жердьова, Б.М. Маньковський // Ендокринологія. – 2006. – Т.11, №1. – С. 24-28. Замерград М.В. Вестибулярная реабилитация / М.В. Замерград // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - Москва. - 2009. - №2.
  • Маньковський Б. М. Показники компенсації ЦД в Україні — результати дослідження «Діаконтроль» / Б. М. Маньковський, О. С. Ларін, Л. В. Бертаєва // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2007. — № 4. — С. 46–48.
  • Митин Ю.В. Сахарный диабет и патология ЛОР-органов / Ю.В. Митин, А.В. Щербак // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. - 1988. - № 6.-С. 65-69.
  • Мітін Ю.В. Стан вестибулярної функції у хворих на цукровий діабет / Ю.В. Мітін, Ю.В. Дєєва, O.B. Діхтярук // X з'їзд оториноларингологів України 22-25 травня 2005 р. м. Судак. – Київ. – 2005. - С. 336-337.
  • Пальчун В.Т. Современные методы реабилитации больных с вестибулярными расстройствами / В.Т. Пальчун // Вестник оториноларингологии. - 2004. - № 2. - С. 4-8.
  • Тронько М.Д. Гендерні та статеві особливості цукрового діабету / М. Д. Тронько // — К.: РИА. Триумф, 2008. — 208 с.
  • Тронько М.Д. Епідеміологія цукрового діабету в Україні / М.Д. Тронько // Медицинская газета «Здоровье Украини». - Київ. - 2005. - N127.
  • Agrawal Y. Diabetes, Vestibular Dysfunction, and Falls: Analyses From the National Health and Nutrition Examination Survey / Y Agrawal, JP Carey, CC Della Santina // Otol Neurotol. - 2010. - Sep 17.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 69-71 сторінки, код УДК 616.211-002.259-02-091-092-08