EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Дудченко М.О., Третяк Н.Г., Дудченко М.А., Сорокіна С.І., Шевченко Т. І.

  ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ


  Про автора: Дудченко М.О., Третяк Н.Г., Дудченко М.А., Сорокіна С.І., Шевченко Т. І.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Дослідження проведено на 300 хворих ВХ і ЖКХ. Установлено, що особливостями перебігу поєднаних захво-рювань дуоденальним ульцерогенезом і холецистолітіазом є симптомокомплекс переважного в загостренні патологічного процесу. До кращого методу лікування поєднаних захворювань належать консервативна терапія з використання дипромака до стадії рубцювання виразок, після чого виконати холецист-ектомію методом лапароскопічної хірургії з «зонтичним» лапароліфтом для збільшення об΄єма черевної порожнини. Реабілітацію цих післяопераційних хворих проводити на питних бальнеологічних курортах. Найефективнішим є курорт Трускавець.
  Ключові слова ульцерогенез, холецистолітіаз, «діпромак», «зонтичний» лапароліфт
  Список цитованої літератури
  • Дудченко М. А. Язвенная болезнь / М. А. Дудченко. – Полтава : Дивосвит. – 2005. – 207 с.
  • Лиир Г. Важная триада: печень, желчные пути, поджелудочная железа. Пер. с нем. Т. Корчагиной. – М.: Уникум Пресс, 2003. – 224 с.
  • Ногаллер А. М. Диагностика и лечение хронических заболеваний органов пищеварения / А. М. Ногаллер. – М. : Медицина, 1966. – 366 с.
  • Окороков А. Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 1 / А. Н. Окороков. – М. : Медицинская литература, 2002. – 548 с.
  • Окороков А. Н. Лечение болезней внутренних органов / А. Н. Окороков.  – М. : Медицинская литература, 2001. – 534 с.
  • Сочетанные заболевания органов дуоденохоледохопанкреатическрй зоны / [Ф. И. Комаров, В. А. Галкин, А. И. Иванов и др.]. – М., 1983. – 256 с.
  • Фишзон-Рысс Ю. И. Гастро-дуоденальные язвы / Ю. И. Фишзон-Рысс,  Е. С. Рысс. – Л. : Медицина, 1978. – 228 с.
  • Шулудко Б. И. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней / Б. И. Шулудко, С. В. Макаренко. – СПб. : Элби-Спб, 2004. – 780 с.
  • Язвенная болезнь или пептическая язва? / под ред. В. Г. Передерия. – К. : Здоровье, 1997. – 160 с.
  • Яицкий Н. А. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки / Н. А. Яицкий, В. М. Седов, В. П. Морозов. – М. : МЕД-пресс-информ, 2002. – 368 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 79-83 сторінки, код УДК [ 616.33/.34 – 002.44 + 616.36 – 002] – 08