RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ісмайлова Н.Р.

  ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ НА ЗВ'ЯЗОК ЧИННИКІВ РИСКИ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ В ПОПУЛЯЦІЇ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ 20-59 РОКІВ ЗАКАТАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ


  Про автора: Ісмайлова Н.Р.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Вивчений зв'язок ішемічної хвороби серця (ІБС) з надмірною масою тіла (ІМТ), низькою фізичною активністю (НФА), артеріальною гіпертензією (АГ), курінням і гиперхолестеринемией (ГХС). Етнічна приналежність не мала значного впливу на показники взаємозв'язку ІБС і чинників риски (ФР). Проте, тільки у азербайджанців була відсутня позитивна кореляція ІБС і НФА, і лише у аварців мала місце позитивна кореляція ІБС і гипертриглицеридемия (ГТГ). Серед цахуров відмічена перевага відносно таких факторів ризику як куріння, НФА, АГ за наявності ІБС. Тут в наявності повний набір тих чинників, які є причиною інсулинорезистентності. Найголовніше, що за відсутності ІБС ці фактори мали високі значення, що свідчить про несприятливий характер епідеміологічної ситуації.
  Ключові слова ішемічна хвороба серця, фактори ризику, чоловіки
  Список цитованої літератури
  • Акимова Е.В Динамика распространенности ишемической болезни сердца и риск сердечно-сосудистой смерти в открытой популяции Тюмени. / Акимова Е.В, Кузнецов В.А., Гафаров В.В.  // Кардиология. - 2006, № 1. - с. 14-18.
  • Жуковский Г.С. Артериальная гипертония: эпидемиологическая ситуация в России и других странах. Жуковский Г.С., Константинов В.В., Валаамова Т.А. // Русский медицинский журнал.- 1997, т.5, № 9.- с. 1-10.
  • Зейналов А.Ф. Распространенность ИБС в неорганизованной популяции мужчин 20-54 лет г. Баку. / Зейналов А.Ф., Гумбатов Н.Б. // Азерб. мед. журнал. - 1987, № 11. - С.16-20.
  • Константинов В.В. Связь потребления алкоголя с факторами риска и смертностью от сердечно-сосудистых и некоторых других хронических неинфекционных заболеваний среди мужского населения (по материалам одномоментного исследования и 20-летнего проспективного наблюдения). Константинов В.В., Деев А.Д., Капустина А.В. [и др.] // Кардиология. - 1998, № 2.  С. 29-36.
  • Петрова Т.В. О взаимосвязи избыточной массы тела, артериальной гипертонии, гиперинсулинемии и нарушения толерантности к глюкозе.Петрова Т.В., Стрюк Р.И., Бобровицкий И.П. ±и др.]  // Кардиология. - 2001, № 2. - С. 30-33.
  • Одинаев Ж.Ф. Продолжительность жизни населения горных регионов Таджикистана / Одинаев Ж.Ф. // Гигиена и санитария. - 2004, № 4. - С. 33-35.
  • Распространенность артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца при разных типах дислипопротеидемий среди мужчин 20-59 лет Москвы / Творогова  М.Г., Кошечкин В.А., Жуковский Г.С. [и др.]  // Терапевтический архив. - 2004, № 1. - С.9-12.
  • Солодкая Э.С. Питание и факторы риска ишемической болезни сердца у мужчин 30-59 лет города Таллин. Результаты 10-летнего наблюдения. / Солодкая Э.С., Волож О.И., Абина Е.А. [и др.] /  Кардиология. - 1997, № 11. - С. 44-49.
  • Тожиев М.С. Распространенность ишемической болезни, основных факторов риска ее развития и эффективность многолетней профилактики на предприятиях в ряде регионов России / Тожиев М.С., Норбеков М.С., Шестов Д.Б. [и др.]  // Тер. Архив. -  2004, № 1. - С. 33-39.
  • Чазова И.Е. Метаболический синдром / Чазова И.Е., Мычка В.Б. // Consilium medicum.- 2002,  № 11. - с.18-25.
  • Frank M. Sacks Expert Group on HDL Cholesterol. The role of high-density lipoprotein (HDL) cholesterol in the prevention and treatment of coronary heart disease: expert group recommendations / Frank M. Sacks // American J. Cardiology. - July, 2002. - p. 139-143.
  • Keavney B. Genetic epidemiological studies of coronary heart disease /Keavney B. //  Int. J. Epidemiol.. - Aug 2002; № 31. - Р. 730 - 736. 
  • Kimm E. Commentary: Alcohol and coronary heart disease – laying the foundation for future work / Kimm E. // Int. J. Epidemiology. - 2001, № 30. - p. 738-739.
  • Mancia G. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension.Mancia G., Backerde G., Dominicza K. A. [et al.]  // Eur. Heart J.-  2007, № 28. - Р. 1462-1536.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 85-90 сторінки, код УДК 616-079.7, 616.12, 616-079.7