RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.М. Корінчак, Ю.П. Горго

  ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ ТА РОЗУМОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПРАЦЕЗДТНІСТЬ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ


  Про автора: Л.М. Корінчак, Ю.П. Горго
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Стаття присвячена особливостям впливу різних видів діяльності на серцево-судинну систему та розумову працездатність школярів і студентів. Експериментально доведено, що оптимальні за інтенсивністю фізичні навантаження позитивно впливають на рівень фізичної і розумової працездатності, попереджають перевтому, покращують самопочуття.
  Ключові слова фізична та розумова працездатність, перевтома, психофізіологічні особливості, школярі, студенти, фізичні вправи
  Список цитованої літератури
  • Аболенская А.В. Уровень адаптационных возможностей детского организма как дополнительный критерий состояния здоровья / А.В. Аболенская, Т.В. Балясникова, В.П. Самохвалова // Проблемы адаптации детского и взрослого организма в норме и патологии. – М., 1990. – С. 41-45.
  • Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. - М., 1983. - 176с
  • Агаджанян Н.А. Биоритмы, спорт, здоровье. – М., 1989. - 280с.
  • Амосов Н.М. Серце і фізичні вправи: 2-е изд., переробл. і доп. / Н.М. Амосов, И.В. Муравов – К.: Здоров’я, 1985. – 80 с.
  • Євстратов П.І. Динаміка показників фізичної і розумової працездатності у студентів спеціальної медичної групи // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матеріали II регіональної науково-практичної конференції, Львів. 2000.–С.82-83.
  • Использование статистических характеристик сердечного ритма для оценки умственной работоспособности / А.В. Карпенко // Физиология человека. -1986. - Т. 12. - №3. - С. 426 – 432
  • Меерсон Ф.З. Пщеничникова М.Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим загрузкам. – М.: Медицина, 1988. – 253с.
  • Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена / А.Г. Хрипкова, М.Ф. Антропова, Д.Н. Фарбер. - М., 1990. - 319с.
  • Худолей О.Н. Изменения ритма сердечных сокращений в 8-11-летних детей под влиянием занятий физическими упражнениями / О.Н. Худолей  // Теория и практика физкультуры. - 1984. - №9. - С.29-31.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 92-95 сторінки, код УДК 612.144