EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  П.М. Скрипніков, Т.П. Скрипнікова, В.П. Баштан, В.В. Іщенко, О.І. Тараканова

  ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ПЕРЕДРАКОВІ СТАНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА В ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСТІ ЗА 2003-2009 РР.


  Про автора: П.М. Скрипніков, Т.П. Скрипнікова, В.П. Баштан, В.В. Іщенко, О.І. Тараканова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Отримані дані про перебування на диспансерному обліку хворих з 22 районів Полтавської області та 3-х міст: Полтави, Комсомольська та Кременчука протягом 2003-2009 років з лейкоплакіями, хейлітом Манганотті, гіперкератозом, фібромами. Загальна кількість хворих, що перебувають на диспансерному обліку – 508 осіб. Проведений розподіл хворих за віком та статтю: найбільша кількість – 196 чоловік спостерігається у віковій групі від 45 до 59 років, що становить 38,8% від загальної кількості хворих. Чоловіків з передраковими станами порожнини рота виявилось більше (58,26%), ніж жінок (41,74%). За нозологічними формами провели розподіл по районам: виявлено 200 фібром, 167 лейкоплакій, 85 папілом.
  Ключові слова передракові стани слизової оболонки, диспансерний облік, лейкоплакія, хейліт Манганотті, гіперкератоз, фіброма
  Список цитованої літератури
  • Атлас онкологических операций / Б.Е. Петерсон, В. И. Чисова, А. И. Пачес. – М.: Медицина, 1987. – 534 с.
  • Баштан В.П. Онкологія / Баштан В.П., Одабаш'ян А.Л., Шелешко П.В.–Тернопіль: Укрмедкнига,2003. – 313 с.
  • Боровский Е.В. Гигиеническое состояние полости рта при лучевом лечении злокачественных опухолей челюстно-лицевой области / Е.В. Боровский, Ю.И. Воробьев [и др.] // Стоматология. – 1983. – №1. – С. 43 – 45.
  • Воробьев Ю.И. Рак слизистой щеки. Лечение злокачественных опухолей челюстно-лицевой области /Воробьев Ю.И. // Медгиз. – 1998. - №1. – С.19.
  • Галайчук І.Й. клінічна онкологія / Галайчук І.Й. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 274 с.
  • Дунаевский Р.А. Предопухолевые заболевания и злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта / Дунаевский Р.А., Шеломенцев Ю.А. – Ленинград: Медицина, 1986. – 184 с.
  • Эпидемиологические аспекты первичной профілактики злокачественных опухолей у населения Украины: республіканська науково-практична конференція онкологів України, Львів, МОЗ України, 1992. – 67 с.
  • Жижина Н.А. Автоматизированная компьютерная система для дифференциальной диагностики и лазерного лечения доброкачественных новообразований и опухолеподобных образований полости рта / Жижина Н.А., Ермолов В.Ф., Пелковский В.Ю. [и др.] // Стоматология. – 1998. – Т. 77 – №3. – С. 61-65.
  • Канцер-реєстр України 2008-2009 рр.
  • Кунин А.А. Диспансеризация больных с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки полости рта и губ / Кунин А.А. // Стоматология. – 1986. – Т.65 – №2. – С. 29-32.
  • Машкилейсон А.С. Предрак красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта / Машкилейсон А.С. – Москва: Медицина, - 1970. – 270 с.
  • Методичні рекомендації для сімейних лікарів, лікарів загально-лікувальної мережі та інтернів: Методика проведення медичних профілактичних оглядів з метою виявлення передпухлинних захворювань і різних форм злоякісних пухлин. //УМСА. Полтава. – 2007. – 16с.
  • Соколова Н.П. Якість діагностики, ретроспективний і перспективний аналіз захворюваності злоякісними новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки (за матеріалами Полтавської обл.): автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Соколова Н.П. – Полтава, 2001. – 59 с.
  • Tiwari R.M. Advanced squamous cell carcinoma of the base of the tongue treated with surgery and post-operative radiotherapy / Tiwari R.M., Van Ardenne A., Leemans C.R. [et al.] //  European Journal of Surgical Oncology. – 2000. – Vol. 26. – P.556-560.
  • Van Dongen G. Prospects for future studies in head and neck cancer / Van Dongen G., Snow G.B. // European Journal of Surgical Oncology/ - 1997. – Vol. 23. – P.486-491.
  • Vermorken J.B. Squamous cell carcinoma of the head and neck / Vermorken J.B. // Journal of B.U.O.N. – 2002. – Vol. 7. – P. 311-317.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 122-125 сторінки, код УДК 616.311 – 002 – 001(477.53)