EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Шерстюк С. О.

  МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯЄЧОК МЕРТВО-НАРОДЖЕНИХ ВІД ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ МАТЕРІВ


  Про автора: Шерстюк С. О.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Розвиток яєчок мертвонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів, відбувся по гіпопластичному типу, який проявився як зменшенням відносного об’єму канальців, так і кількості клітинних елементів сперматогенного епітелію, на тлі пригнічення функціональної активності всієї популяції клітин яєчка. Ці зміни відбулись на тлі пригнічення активності гонадотропоцитів аденогіпофіза, а також, під впливом внутрішньоутробної гіпоксії, на що вказує збільшенням об’єму сполучної тканини. Пригнічення функціональної активності всієї популяції клітин яєчка свідчити про зрив компенсаторних можливостей органа, котре в подальшому може явиться причиною розвитку первинного безпліддя.
  Ключові слова яєчко, ВІЛ-інфекція, мертвонароджені
  Список цитованої літератури
  • Возианов А.Ф. Атлас-руководство по урологи: в 3 т. Т.1/ А. Ф. Возианов, О. В. Колыбель. – К.: Днепр-VAL, 2001. – 676 с.
  • Геращенко Г.В. Вікові особливості гістоструктури органів-продуцентів стероїдних гормонів – нащадків стресових матерів / Г.В. Геращенко, Л. Ю. Сергієнко // Функціональні питання експериментальної та клінічної ендокринології: зб. наук. праць. – Х., 2006. – С. 43-44.
  • Деревцов В. В. Состояние здоровья и адаптационно-резервные возможности в неонатальном периоде новорожденных детей матерей с анемиями / В. В. Деревцов  // Фундаментальные исследования. – 2010,  № 8 – С. 10-21.
  • Лапач С.К. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel. / С.К. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич – К.:МОРИОН, 2001. – С. 144-155.
  • Марциновская В. А. Эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, в Украине / В. А. Марциновская // Український медичний часопис. – 2006. –№1. – С. 109-113.
  • Милованова А.П. Внутриутробное развитие человека / А.П. Милованова, СВ. Савельева //. - М.: «МДВ», 2006. - 384 с..
  • Пішак В.П. Ембріогенез чоловічих статевих органів в норма та патології/ В.П. Пішак, Т.В. Хмара, М.М. Козуб – Чернівці: Медуніверситет. – 2006.-368 с.;
  • Потапов С. Н. Морфологические особенности семенных желез плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией различной тяжести: дис. кандидата мед. наук: спец. 14.03.02 «Патологическая анатомия» / С.Н. Потапов – Х., 2010. – 234 с.
  • Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических исследованиях./ В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева  – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 256 с.
  • Савищев А.В. Воздействие гипоксии на ультраструктуру ацинарных клеток поджелудочной железы / А.В.  Савищев // «Морфология».- 2008.- № 4.- С. 91.
  • Шадлун Д. Р. Прогнозування та профілактика перинатальних втрат на сучасному етапі / Д. Р. Шадлун // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007.-№1.-С 48-51.
  • Ювенологія :практикум з підліткової медицини / За ред.. проф. Л. К. Пархоменко – Х.: Факт, 2006. – 720 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 59-62 сторінки, код УДК 616.681-091.8:618