EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.М. Дворник, В.В. Рубаненко, Г.М. Баля, О.Б. Тумакова

  ОСОБЛИВОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО СТИРАННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ, УСКЛАДНЕНОГО ЧАСТКОВОЮ ВТРАТОЮ ЗУБІВ, З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКРИВНИХ ПРОТЕЗІВ


  Про автора: В.М. Дворник, В.В. Рубаненко, Г.М. Баля, О.Б. Тумакова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У результаті обстеження 21 пацієнта з патологічним стиранням зубів, що ускладнене частковою втратою зубів, встановлено ступінь функціональної патології зубощелепного апарату, а також визначені особливості ортопедичного лікування хворих з даною патологією.
  Ключові слова покривний протез, патологічне стирання зубів, дефекти зубних рядів
  Список цитованої літератури
  • Біда В.І. Деякі аспекти етіології та патогенезу зубощелепної системи при зниженні висоти прикусу / В.І. Біда // Український стоматологічний альманах. –2001.-     № 6 .-С. 56-58.
  • Дворник В.М.  Розповсюдженість патологічного стирання зубів (огляд літератури) / В.М. Дворник // Актуальні проблеми ортопедичної стоматології та ортодонтії: матер. Всеукр.наук.конф. –Полтава, 2000.- Вип. 2.-С. 4-5.
  • Каламкаров Х.А.  Ортопедическое лечение патологической стираемости твердых тканей  / Х.А. Каламкаров // Мед.информ. агентство.-М., 2004.- 184 c.
  • Левко В.П.  Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення ефективності процесів адаптації при лікуванні знімними видами зубних протезів в ранні терміни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.мед.наук: спец.14.01.22 / Нац.мед.ун-т ім. О.О. Богомольця.- /  В.П. Левко.-Київ, 1999.-16 с.
  • Bassi F. Overdenture therapy and worst-case scenarios: alternative management strategies / F. Bassi // Int. J. Prosthodont. – 2007. – Vol.20, N4. – P.350-353.
  • Hu X.L. Application of implant-supported telescopic overdenture in edentulous cases / X.L. Hu, H.Y. Cui, T. Wang // Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. – 2000. – Vol.41, N7. – P.391-394.
  • Krennmair G. Implant-supported mandibular overdentures retained with ball or telescopic crown attachments: a 3-year prospective study / G.Krennmair, M. Weinländer, M. Krainhöfner // Int. J. Prosthodont. – 2006. – Vol.19, N2. – P.164-70. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 83-86 сторінки, код УДК 616. 314 – 001.4 – 76