EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Дембицький А. В., Кульгинський Є. А.

  ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКРИВНИХ ПРОТЕЗІВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВЕЛИКИХ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ


  Про автора: Дембицький А. В., Кульгинський Є. А.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В результаті проведеного лікування з'явилася можливість стверджувати, що поодиноко розташовані зуби, що залишилися, або коріння можуть бути успішно використані для поліпшення фіксації знімних пластинчастих протезів. Покривні протези виготовлені за типом повних знімних, але з додатковою механічною фіксацією, здатні забезпечити високу функціональну ефективність.
  Ключові слова дефекти зубних рядів, покривні протези
  Список цитованої літератури
  • Баля Г. Н. Особенности конструкции покрывного протеза при лечении патологического стирания зубов, осложненного вторичными деформациями зубочелюстной системы / Г. Н. Баля // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. –2007. –Т.7, Вип. 4(20). – С. 14 - 15.
  • Воронов А. П. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов/ А. П. Воронов, И. Ю. Лебеденко, И. А. Воронов. – Москва.: Изд - во МЕДпресс-информ, 2006. - 191-194 с.
  • Глазов Д. О. Использование корней перелеченных зубов для повышения эффективности ортопедического лечения: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. мед. наук: спец. 14.01.22 ,, Стоматология ’’/ Д. О. Глазов. – Москва, 1999 – 9 с.
  • Загорский В. А. Частичные съёмные и перекрывающие протезы / Загорский В. А. – Москва: Изд - во Медицина, 2007. - 148-155 с.
  • Лабунец В. А. Основы научного планирования и организации ортопедической стоматологической помощи на современном этапе развития. / В. А. Лабунец.- Одесса, 2006. – 428 с.
  • Лебеденко И. Ю. Телескопические и замковые крепления зубных протезов / И. Ю. Лебеденко, А. Б. Перегудов, Т. Э. Глебова. – М. : Изд - во МЕДпресс-информ, 2005. - 108-117 с.
  • Лещук С. Є. Клінічні питання покривник знімних протезів у сучасній ортопедичній стоматологічній практиці( частина перша )/ С. Є. Лещук, Ю. В. Вовк // Укр.. стомат. Альманах. – 2002. - № 3. - С. 48 - 51.
  • Парасюк Г. З. Клініко-технологічне обгрунтування використання фіксуючих елементів при лікуванні хворих частковими знімними пластинковими протезами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 ,, Стоматологія ’’/ Г. З. Парасюк. - Івано-Франківськ, 2004 – 12 с.
  • Стариков Н. А. Перекрывающие протезы в практике ортопедической стоматологии: (обзор) / Н. А. Стариков, Е. Л. Теологова // МРЖ. – 1990. - № 5. – С. 14 – 16.
  • Цимбалистов А.В. Клинические факторы, влияющие на выбор аттачмена при изготовлении комбинированных конструкций зубных протезов / А.В. Цимбалистов, Е.Д. Жидких, А.Н. Юдичев // Зубной техник. – 2000. - № 2. – С. 10 – 12.
  • Щерба П. В. Особливості ортопедичного лікування хворих із поодиноко збереженими коренями і зубами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 ,, Стоматологія ’’/ П. В. Щерба - Львів, 2005 – 11 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 86-89 сторінки, код УДК 616.316 – 089.29.3