RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ісмаїлов Р.Г.

  СТАН КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИС-НОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ – АНТИОКСИ-ДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ВІТИЛІГО


  Про автора: Ісмаїлов Р.Г.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Обстежені пацієнти були розділені на 3 групи, залежно від ступеня активності розповсюдження вітиліго. Отримані результати показують, що загальним для всіх груп обстежених було підвищення інтенсивності ПОЛ, виражене в надмірному накопиченні глютатіонпероксида дієнових коныогат і малонового деальдегіда в крові. Виявилися зміни і серед ферментів АОС, що здійснюють контроль за рівнем активних форм кисню в еритроцитах. У пацієнтів з вітиліго встановлено зниження активності супероксидисмутази і каталази.
  Ключові слова вітиліго, перекисное окислення ліпідів, антиокисидантна система
  Список цитованої літератури
  • Абдуллаев М.П. Витилиго. / М.П. Абдуллаев, Х.К. Шадыев, К.С. Сулейманов [ и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 1992, № 4. - с. 28-33.
  • Зенков Н.K. Окислительный стресс / Зенков Н.K., Ланкин В.З., Меньшикова В.Б. - М.: Мед. 2001. – С. 25-30.
  • Кожевенко Ю.П. К вопросу о причинах гибели меланоцитов при витилиго. Иммунологические механизмы / Ю.П.  Кожевенко // Рос. журн. кожных и венерических болезней. - 2001, № 6. - С. 63-70.
  • Aberdam E. Neprilysin, a noveal target for ultraviolet requlation of melanoqenesis via melanojortins / E. Aberdam, P. Anberqer, С.Р. Ortonne, // Dermatol. - 2000, v.115, № 3. - Р. 381-387.
  • Klinikal and immunologijal studiesin vitiliqo in the United Arab Emirates / Galadari I., Bener A., Hadi S. [et all.] // Allerq, Immunol. - 1997, v. 29, № 10. - P. 297-299.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 89-91 сторінки, код УДК 616.5-003.829.85