RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Тарасенко К.В.

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ


  Про автора: Тарасенко К.В.
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Обзорная статья
  Анотація Узагальнені дані щодо способів моделювання інсулінорезистентності. Зроблено висновок про мультіфакторний характер зниження чутливості клітин до метаболічних ефектів інсуліну.
  Ключові слова моделювання інсулінорезистентності, ліпідне та вуглеводне навантаження, опромінення
  Список цитованої літератури
  • Андреев С.В. (ред.) Моделирование заболеваний / С.В. Андреев. – Москва : «Медицина», 1973. – 336 с.
  •  Балаболкин М.И. Роль инсулинорезистентности  в патогенезе      сахарного диабета  типа 2 / М.И. Балаболкин, Е.М. Клебанова // Терапевтический архив. – 2003. – Т. 75. – № 1. – С. 72–77.
  • Барабой В.А. Перекисное окисление и радиация / В.А. Барабой, В.Э. Орел, И.М. Карнаух. – Киев : «Наукова думка», 1991. – 256 с.
  •  Берштейн Л.М. Джокерная  роль глюкозы  в развитии  основных неинфекционных заболеваний человека / Л.М. Берштейн // Вестник Российской АМН . – 2005. – № 2. – С. 48-50.
  • Братусь В.В. Нормализующее влияние триметазидина на компоненты синдрома инсулинорезистентности и функциональное состояние миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца / В.В. Братусь, В.А. Шумаков, Т.В. Талаева [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2004. – № 2. – С. 41-49.
  • Вавілова Л.Л. Моделювання інсулінорезистентності та комплексу супутніх метаболічних порушень за допомогою дексаметазону / Л.Л. Вавілова, Т.А. Крячок, Т.В. Талаєва // Фізіологічний журнал. – 2009. – Т. 55. – № 3. – С. 56-58.
  • Вакуленко С.В. Особливості активності гідролітичних ферментів підшлункової залози при гострому стресі та при введенні тимопентину і контри калу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / С.В. Вакуленко. – Київ, 1998. – 17 с.
  • Гладких О.І. Спосіб моделювання цукрового діабету 2 типу у щурів / О.І. Гладких, В.В. Полторак, Н.С. Красова [та ін.] Інформаційний бюлетень (додаток до Журналу національної АМН України). – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 170.
  • Горбань Є.М. Вплив одноразового R-опромінення на інсулінорезистентність організму  щурів різного віку / Є.М. Горбань, М.В. Осипов, Н.В. Топольнікова // Одеський медичний журнал. − 2008. − № 5 (109). − С. 6-10.
  •  Горбенко Н. Особливості метаболічних проявів синдрому  інсулінорезистентності за умов дефіциту естрогенів у щурів / Н. Горбенко, С. Оксененко, О. Боріков [та ін.] // Практична медицина. − 2008. − Т. ХІV. − С. 118-126.
  •  Карпенко Н.О. Зміни толерантності до глюкози у тварин при довгостроковому аліментарному надходженні радіонуклідів та зовнішньому опромінюванні у малих дозах / Н.О. Карпенко, М.Ю. Алесіна, В.В. Деревець // Ендокринологія. – 2004. – Т. 9, № 2. – С.162-169.
  •  Мамедов М.Н. Перспективы применения антигипергликемических препаратов у больных с метаболическим синдромом и преддиабетом / М.Н. Мамедов, В.Н. Шишкова // Кардиология. – 2007. – № 6. – С. 88-92.
  •  Озова Е.М. Воспаление и хроническая сердечная недостаточность. Роль статинов / Е.М. Озова, Г.К. Киякбаев, Ж.Д. Кобалава // Кардиология. – 2007. – № 1. – С. 52-64.
  •  Резников А. Г.  Нейроэндокринные  механизмы  и экспериментальные  модели  ожирения  (обзор литературы и собственных исследований) / А.Г. Резников // Журнал АМН України. – 2003. – Т. 9, № 3. – С. 423-437.
  •  Сердюк А.М. Профілактика неінвазивних захворювань, що пов’язані зі способом життя, особливостями харчування та фізичною активністю – вагомий напрям національної стратегії охорони здоров’я населення України / А.М. Сердюк, Н.С. Полька, М.П. Гуліч // Журнал АМН  України. – 2010. – Т. 16, № 2. – С. 299-306.
  •  Талаева Т.В. Роль гипергликемии и нарушений обмена глюкозы как фактора развития синдрома инсулинорезистентности / Т.В. Талаева, Т.А. Крячок, Л.Л. Вавилова [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 51-61.
  •  Талаева Т. В. Инсулинорезистентность и метаболический синдром:  взаимосвязь и роль в патогенезе  атеросклероза  и ишемической болезни  сердца / Т.В. Талаева, В.А. Шумаков, В.В. Братусь // Журнал АМН України. – 2004. – Т. 10, № 1. – С. 16-34.
  •  Титов В.Н. Общность атеросклероза и воспаления: специфичность атеросклероза как воспалительного процесса (гипотеза) / В.Н. Титов // Клінічна і лабораторна діагностика. –  2000. – №4. – С. 3-10.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 142-144 сторінки, код УДК 577. 175. 72: 616 - 092. 9