EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Бевзюк Д.О.

  РОЛЬ НЕОКОРТЕКСА ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЙ ІЗ СТРУКТУРАМИ ЕМОЦІОГЕННОГО МОЗКУ В ІНІЦІАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ЩУРІВ


  Про автора: Бевзюк Д.О.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В умовах зоосоціального конфлікту при тестуванні щурів на агресивність був выявлений характерний спектр поведінкових реакцій: нападів, атак, вертикальних стієк в протилежності, вокалізацій. Електрографічними кореля-тами даних реакцій були підвищена пароксизмальна з судомними компонентами на ЕЕГ. Показано, що електролітичне білатеральне пошкодження неокортексу яке модульовано зоосоціальним конфліктом призвело к різкому посиленню агресивної поведінки, що супровод-жувалося появами генералізованних епілептіформних пароксизмів на ЕЕГ. При цьом основні нейромедіатори: адреналін, норадреналін, дофамін, серотонін вступают в складні іерархічні взаємовідношення доповнення, дублювання та моделювання.
  Ключові слова агресивна поведінка, нейромедіатори, пароксизми
  Список цитованої літератури
  • Бевзюк Д.А. Нейробиологические особенности поведения у крыс-  агрессоров в условиях влияния на эмоциогенные структуры гипоталамуса и центрального серого вещества / Д.А.  Бевзюк // Ж. Експериментальна і клінічна медицина. – 2006. - № 3. – С.25-29.
  • Бевзюк Д.А. Особенности гипоталамо-гиппокампальных взаимоотношений в процес се формирования агресивного поведения у крыс / Д.А. Бевзюк // Експериментальна і клінічна медицина. –  2007. – №2. - С. 12-18.
  • Бевзюк Д.О. Роль septum та його взаємин зі структурами емоціогенного мозку в ініціації та розвитку агресивної поведінки / Д.О. Бевзюк // Вісник Дніпропетровського університету. – 2010. –Т.18, № 7/2. – Серия: Біологія. Медицина – вип. 1, Т. 2. - С. 8-12.
  • Буреш Я. Электрофизиологические методы исследования / Я. Буреш, М. Петрань, И. Захар. - М.: изд-во иностранной литературы. - 1962. – 466 с.
  • Воробьева Т.М. Системно – нейробиологические механизмы агрессивного поведения / Т.М. Воробьева, С.П. Колядко, Д.А.  Бевзюк  // Ж. Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. - 2005. – Т. 1, №1.  – С. 20
  • Гамбарян Л.С. Гиппокамп / Л.С. Гамбарян, И.Н. Коваль // Успехи физиологических наук. – 1972. – Т.3, №1. – С.21-51.
  • Кудрявцева Н. Н.  Социобиология агрессии: мыши и люди / Н. Н.   Кудрявцева // Химия и жизнь. – 2004.- №5.-  С. 13-17.
  • Петрюк А.П.Kлинико-нейропсихологические и электрофизиологические корреляты агрессивного поведения у лиц с непсихотическими психическими расстройствами / А.П. Петрюк, И.И. Кутько, Д.А. Бевзюк [и др.] // Ж. Психічне здоров’я - 2007. -  1 (14).-  С. 17-21.
  • Пинелис В. Г. Состояние резистивных сосудов конечностей крыс с наследственно обусловленной гипертензией / В.Г. Пинелис, Т. П. Вакулин, А. В. Козлова [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1982. – Т. 94, № 10. – С.31-36.
  • Haller J. Chronic Glucocorticoid deficiency-induced abnormal aggression, autonomic hypo-arousal and social deficit in rats / J. Haller, E. Mikics, M. R. Kruk // Journal of Neuroendocrinology.- 2004. – Vol.16, № 6. – P.550-557.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 16-19 сторінки, код УДК 616.89-008.444.9:612