EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.Б. Геращенко, Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Г. Попадинець, О.Є. Халло

  ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ В УМОВАХ ЇЇ СУБТОТАЛЬНОЇ ЦИРКУЛЯТОРНОЇ ГІПОКСІЇ І СТИМУЛЯЦІЇ КРОВОТОКУ


  Про автора: С.Б. Геращенко, Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Г. Попадинець, О.Є. Халло
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Досліджено вплив субтотальної циркуляторної гіпоксії на гісто- та ультраструктури передміхурової залози. Встановлено, що стимуляція до неї кровотоку в цих умовах запропонованим способом дає позитивний ефект на гемомікроциркуляторне русло та паренхіму органа.
  Ключові слова простата, гіпоксія, реваскуляризація
  Список цитованої літератури
  • Арнольди Э. К. Хронический простатит / Э.К. Арнольди. – Ростов-на Дону: Феникс, 1999. – 320 с.
  • Возіанов С.О. Вивчення особливості метаболізму передміхурової залози методами магнітно-резонансної  томографії і спектроскопії / С.О. Возіанов, В.О. Рогожин, О.В. Бондарев // Здоровье мужчины. – 2007. – № 3. – С. 167-171.
  • Горпинченко И.И. Роль хронического простатита в этиологии мужского бесплодия / И.И. Горпинченко // Журнал практического врача. – 1998. – № 2. – С. 13-16.
  • Горпинченко И.И. Гемодинамическая классификация простатитов / И.И. Горпинченко, П.М. Клименко, Ю.Э. Павловский // Здоровье мужчины. – 2004. – № 1. – С. 44-48.
  • Клименко П.М. Гемодинамические  аспекты хронических простатитов и их допплерографическая оценка / П.М. Клименко, О.А. Притуло, Ю.Э. Павловский // Укр. журн. дерматол., венерол. косметол. – 2003. – № 6. – С. 63-68.
  • Литвинець Є.А. Діагностика хронічного простатиту на сучасному етапі / Є.А. Литвинець // Здоровье  мужчины. –  2007. – № 1. – С. 45-50.
  • Литвинець Є.А. Структурно-функціональні особливості кровоносного русла та паренхіми передміхурової залози при хронічному простатиті / Є.А. Литвинець, О.Є. Халло // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т. 10, № 2. – С. 25-28.
  • Патент на корисну модель № 44460 UA. Спосіб спрямованого посилення артеріального кровотоку до передміхурової залози / Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Глодан О.Я., Халло О.Є. (UA); Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 2009  02371; дата подання 17.03.2009; Опубл. 12.10.2009; Бюл. № 19. 2 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 26-28 сторінки, код УДК 519.463.4:616