EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Степанчук А.П., Костиленко Ю.П.

  ВНУТРІШНЬОПОРОЖНИННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ


  Про автора: Степанчук А.П., Костиленко Ю.П.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Дослідили 35 препаратів серця людини без від-мічених в анамнезі серцевих захворювань. Внутрішньо-порожнинні утворення в шлуночках серця розділили на дві категорії: перша (похідні ендокарда) – сосочково-клапанні хорди та неклапанні сухожилкові хорди, які в літературі фігурують під назвою «несправжніх» хорд. До другої категорії внутрішньо порожнинних утворень шлуночків серця віднесли більш товсті міоендокардіальні тяжі, які мають властивість скорочуватись. Завдяки цьому ламінарний рух крові перетворюється в турбулентний, який необхідний в цілях рівномірного перемішання формених елементів крові.
  Ключові слова серце, шлуночки, сосочково-клапанні хорди, міоендокардіальні тяжі, кров
  Список цитованої літератури
  • Домницкая Т. В. Результаты патологоанатомического исследования аномально расположенных хорд левого желудочка сердца / Т. В. Домницкая, Б. А. Сидоренко, Д. Ю. Песков // Кардиология. – 1997. – N. 10. – С. 45 – 48.
  • Ваизов В. Х. Доплер-эхокардиографическое измерение конечного диастолического давления в левом желудочке при “псевдонормализации” диастолического потока наполнения у пациентов с сердечной недостаточностью / В. Ваизов, Н. Федосова // Кардиология. – 2001. – N. 9. – С. 34 – 36.
  • Дзяк В. Г. Изучение аритмогенности дополнительных хорд в левом желудочке и пролапсе митрального клапана / В. Дзяк, С. Локшин // Український кардіологічний журнал. – 1998. – N. 1. – С. 27 - 30.
  • Костиленко Ю. П. Трабекулярные образования и сухожильные хорды левого желудочка сердца человека / Юрий Костиленко, Алла Степанчук // Вісник морфології.  – 2010. – N. 1. – С. 66 - 70.
  • Костиленко Ю. П. Форма и рельеф внутренней поверхности камер сердца человека в гемодинамическом аспекте / Ю. П. Костиленко, А. Ю. Костиленко, Е. А. Девяткин // Российские морфологические ведомости.  – 2000. – N. 1-2. – С. 212 – 214.
  • Козлов С. В. Судебно-медицинское значение аномально расположенных сухожильных нитей сердца при скоропостижной смерти / С. В. Козлов // Вісник морфології.  – 2003. – N. 2. – С. 267 – 268.  
  • Мутафян О. А. Малые аномалии сердца у детей и подростков / О. Мутафян, О. Цыганова  // Российский семейный врач.  – 2004. – N. 2. – С. 4 – 17.
  • Новоселов В. П. Гистохимические исследование строения миокарда при ушибе / Новоселов В. П.  //  Морфология.  – 2009. – N. 6. – С. 52 – 53.
  • Палеев Н. Р. Феномен полной межжелудочковой блокады / Н. Р. Палеев, Л. И. Ковалева, Т. Б. Никифорова  // Кардиология. – 1988. – N. 10. – С. 55 – 60.
  • Степанчук А. П. Характер распределения форменных элементов в потоке крови аорты кроликов и строение их сердца / А. П. Степанчук,  Ю. П. Костиленко, Л. Г. Кривега // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – N. 2. – С. 257 – 259.
  • Степанчук А. П. Особенности конфигурации внутриполостных образований правого желудочка сердца человека / А. П. Степанчук // Світ медицини та біології. – 2010. – N. 3. – С. 78 – 83.
  • Тер-Галстян А.А. Аномально расположенная хорда и пролапс митрального клапана у детей и подростков / А.А. Тер-Галстян, А.А. Галстян, Т.Ф. Потапенко // Український ревматологічний журнал.– 2001.– N. 2 (4)– С. 58 – 62.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 40-44 сторінки, код УДК 611. 12