EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.К. Вородюхіна, М.Г. Бойко, Ю.П. Решетник, Л.М. Добровольська, Г.А. Одінцова, Т.О. Панасенко

  ЕНДОМЕТРІОЗ ЛЕГЕНЬ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ -ФТИЗІАТРА


  Про автора: А.К. Вородюхіна, М.Г. Бойко, Ю.П. Решетник, Л.М. Добровольська, Г.А. Одінцова, Т.О. Панасенко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті представлений клінічний випадок діагностування ендометріозу легень у практиці лікаря-фтизіатра. Зазначено необхідність проведення диференціальної діагностики туберкульозу легень і ендометріозу легень у жінок репродуктивного віку.
  Ключові слова туберкульоз, легені, ендометріоз, гістологічне дослідження
  Список цитованої літератури
  • Адамян Л.В. Эндометриозы: Руководство для врачей / Л.В. Адамян, В.И. Кулаков, Е.Н. Андреева. – М.: Медицина, 2006. – 411 с.
  • Дужий І.Д. Місце торакоскопії при верифікації торакального ендометріозу / І.Д. Дужий, В.В. Мадяр, В.І. Бойко, О.І. Дужа. // Лікарська справа . – 2002. – №7 – С.83-85
  • Клименко В.И., Апостолов В.И., Волошин Я.М. // Тез.докл. 1 съезда фтизиатров и пульмонологов Украины (Винница, 14-16 сент. 1993 г.). – Винница, 1993. – с.128.
  • Лихачов В.К. Практическая гинекология: Руководство для врачей / Лихачов В.К. – М. : ООО «Медицинское информационное агенство», 2007. – 664 с.
  • Манухин И.Б. Гинекологическая эндокринология: Клинические лекции: руководство для врачей. / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 280 с.
  • Манушарова Р.А. Комплексное лечение эндометриоза с применением аналога гонадотропин-релизинг-гормоноа и рилизинг системы «Мирена» / Р.А. Манушарова, Э.И. Черкесова. // Гинекология. – 2004. – Т.7, № 2. – С.1 – 6.
  • Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.03 «Клінічні протоколи з акушерської та гінекологічної допомоги».
  • Пероральні гормональні контрацептиви (Клінічне керівництво) / [Б.М. Венцковський, Л.І.Воробйова, І.І. Горпінченко та ін.]. – Київ, 2007. – 36 с. 
  • Супрун Л.Я. Патогенез и методы лечения эндометриоза: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. н. / Л.Я. Супрун. – Минск, 1983. – 24с.
  • Сухих Г.Т. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению: руководство / под ред. Г.Т. Сухих, Т.А. Назаренко. – [2-е изд. испр.и доп.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 784 с.
  • Alfred O. Mueck Почему диеногест является уникальным прогестагеном для лечения эндометриоза? / Alfred O. Mueck. // Здоровье женщины. – 2011. – №4 (60) .– С.3 – 7.
  • Channabasavaiah A. Thoracic endometriosis: revisiting the association between clinical presentation and thoracic pathology based on thoracoscopic findings in 110 patients / A. Channabasavaiah, J. Joseph. // UCSF Fresno, Division of Pulmonary & Critical Care Medicine – 2010. – P.183-188.
  • Peter Y. Lu Endometriosis: Current Management. / Peter Y. Lu, Steven J. Ory // Mayo Clinic. Proc. – 1995. – P.453-463.
  • Ranney B. Obstet. And Gynec / Ranney B. – 1971. – Vol. 37, N5. – P.734-737.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 40-43 сторінки, код УДК 616,24-006.03/618.17-008,8