RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Железнякова Н.М.

  ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ФАГОЦИТІВ Й СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТУ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ ТА ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ


  Про автора: Железнякова Н.М.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В роботі наведено, що при хронічному обструктивному захворюванні легень відбуваються зміни в системі комплементу, які характеризуються зниженням його С3 та С5 компонентів. Приєднання хронічного панкреатиту сприяє підвищенню даних показників, що можна розглядати як несприятливий фактор, що обумовлює збільшення аутоімунних процесів. Одночасно доведені зміни в показниках функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів та визначена активація апоптозу. Дані обставини розцінені як несприятливі фактори щодо прогресування захворювання та виникнення ускладнень.
  Ключові слова хронічне обструктивне захворювання легень, хронічний панкреатит, патогенез, фагоцитоз, система комплементу
  Список цитованої літератури
  • Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: пособие / Г. Н. Дранник. – 4-е изд., доп. – К.: Полиграф плюс, 2010. – 547 с.
  • Ивашкин В.Т., Шептулин А.А. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста. // Рус. Мед. Журн. - 1999. - №16. - С.769-66.
  • Минушкин О.Н. Хронический панкреатит: эпидемиология, этиология, классификация // Фарматека. – 2007. – № 2. – С. 53–56.
  • Система комплемента в иммунологических реакциях. Система мононуклеарных фагоцитов в иммунологических реакциях. // Методические рекомендации. – Тверь. ГОУ ВПО Тверская ГМА – 2008.- 11с.
  • Фещенко Ю.И. Актуальные вопросы хронического обструктивного заболевания легких // Український пульмонологічний журнал. – 2010. - №1. – С. 6.
  • Христич Т.Н., Кушнир Л.Д. Клинико-патогенетические особенности сочетания хронического панкреатита и хронической обструктивной болезни легких // Укр. тер. журн.—2006.— № 1.— С. 62—63.
  • Христич Т.М., Телекі Я.М. Патогенетичні механізми розвитку хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом // Новости медицины и фармации. – 2008. – №239. – С. 99–100.
  • Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерология.-М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2009.- С.358-387.
  • Шмелев Е.И. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания // Пульмонология. – 2007. - №2. – С.5-9.
  • Chatila W.M., Thomashow B.M., Minai O.A. Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease // Proc. Am. Thorac. Soc. - 2008. - Vol.5. - P.549-555.
  • Fabbri L.M., Luppi F., Beghe B. et al. Complex chronic comorbidities of COPD // Eur. Respir. J. - 2008. Vol.31. - P.204-212.
  • Molero Richard X. Chronic pancreatitis // Gastroenterol. Hepatol. - 2008. - Vol. 31, Suppl. 4. - P. 76-82.
  • Wouters Т., Reynaert K., Dentener K. et al.. Systemic Inflammation in Asthma and COPD // Proc. Am. Thorac. Soc. - Vol 6. - 2009. - P.638-647.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 62-64 сторінки, код УДК 616.2 –007.272–036.12 + 616.37 – 002 – 036.12] – 092:611