EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Курило В. О., Данілевська Н. В.

  СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПІЇ СІМЕЙНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК З РОЗЛАДАМИ ОСОБИ


  Про автора: Курило В. О., Данілевська Н. В.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Розроблена і клінічно випробувана система психотерапії і профілактики сімейної дезадаптації у пацієнтів з розладами особистості. Розроблена система складається з шести етапів у рамках яких застосовувалися індивідуальні методи психотерапії, сімейна психотерапія, групова психотерапія, у тому числі психоаналітично орієнтована психотерапія, гіпнотерапія, когнітивно-біхевіоральна терапія, особово-орієнтована, реконструктивна, самонавіяння та ін. В результаті проведеного дослідження доведена ефективність розробленої системи психотерапії і вторинної профілактики.
  Ключові слова психотерапія, сімейна дезадаптація, сімейна дисфункція
  Список цитованої літератури
  • Гиляровский В. А. Избранные труды / В. А. Гиляровский. – М. : Медицина, 1973. – 328 с.
  • Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования / А. Н. Елизаров. – М. : Ось-89, 2003. – 336 с.
  • Кришталь Е. В. Состояние семейной адаптации при обсессивно-компульсивном типе расстройства личности у мужчин / Е. В. Кришталь // Медична психологія. – 2010. – № 2. – С. 22 – 27.
  • Ковалёв С. В. Психология семейных отношений / С. В. Ковалёв.— М. : Педагогика, 1987. – 159 с.
  • Ковалёв С. В. Психология современной семьи / С. В. Ковалёв. – М. : Просвещение, 1988. – 312 с.
  • Левкович В. П. Социально-психологический подход к изучению супружеских кокфликтов / В. П. Левкович, О. Э. Зуськова  // Психол. журн.—1985. – № 3. – С. 126 – 137.
  • Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. – К. : Вища школа, 1981. – 389 с.
  • Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко – Л. : Медицина, 1983. – 256 с.
  • Михайлов Б. В. Психотерапия : учебник для врачей-интернов высш. мед. учеб. заведений ІІІ – IV уровней аккредитации / Б. В. Михайлов, С. И. Табачников, И. С. Витенко, В. В. Чугунов. – Х. : Око, 2002. – 768 с.
  • Чугунов В. В. Психотерапевтическая феноменология, клинические эффект-синдромы в психотерапии и их коррелят-механизмы / В. В. Чугунов // Архів психіатрії. – 2002. – № 4 (31). – С. 202 – 206.
  • Чугунов В. В. Клиника и дисциплинарная история психотерапии. – 2-е изд. стереотипн / В. В. Чугунов. – К. : Здоров’я ; Х. : Око – Наука, 2008. – 768 с.
  • Мягер В. К. Семейная психотерапия: Руководство по психотерапии / В. К. Мягер , Т. М. Мишина. – Л. : Медицина, 1979. – С. 297 – 310.
  • Психотерапия : Учебник. 3-е изд. / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с.
  • Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : учебное пособие / Ред. Е. Г. Силяева. –  М. : Академия, 2002. – 192 с.
  • Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей : Концепции, направления и перспективы: Книга для воспитателей детского сада и родителей / Ю. Хямяляйнен. – М. : Просвещение, 1993. – 112 с.
  • Эйдемиллер Э. Г. Семейная психотерапия. Хрестоматия / Э. Г. Эйдемиллер, Н. В. Александрова, В. Юстицкис. – СПб. : Речь, 2007. – 400 с.
  • Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб. : Питер, 2008. – 672 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 74-79 сторінки, код УДК 615.851+616.89+159.9]:616