EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  К.В. Пікуль, В.І. Ільченко, К.Ю. Прилуцький, О.О. Калюжка, М.М. Фастовець

  ГАРЯЧКИ НЕВІДОМОГО ГЕНЕЗУ В ДІТЕЙ


  Про автора: К.В. Пікуль, В.І. Ільченко, К.Ю. Прилуцький, О.О. Калюжка, М.М. Фастовець
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Актуальність проблеми «Гарячки невідомого генезу» обумовлена ростом частоти встановлення попереднього діагнозу педіатрами амбулаторної ланки в Україні за останні 5 років, великою варіабельністю причин хвороби, складністю специфічної діагностики, що призводить до діагностичних помилок, несвоєчасного лікування дітей, зниженню довіри пацієнта до лікаря. В статті автори, крім літературного огляду, приводять клінічний приклад дитини з діагнозом: «Гарячка невідомого генезу».
  Ключові слова діти, «гарячка невідомого генезу», обстеження, лікування
  Список цитованої літератури
  • Анастасій І.А. Правомірність встановлення діагнозу «Гарячка неясного ґенезу на догоспітальному етапі» /Анастасій І.А, Дудар Д.М.. - htt:translate:googleusercontent.com/.
  • Богадельников И.В.Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей /Богадельников И.В. - Симферополь, 2009, - 689с.
  • Богадельников И.В. Справочник по инфекционных болезнях у детей. /Под ред. Богадельникова И.В., Кубышкина А.В., Лободы М.В. - К. - Симферополь,- 2008. – 432с.
  • Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби /Возіанова Ж.І.  — К.: Здоров'я, 2000.-Т. 1-854с.
  • Дворецкий Л.И. Лихорадка неясного генеза в клинике внутренних болезней /Дворецкий Л.И. - М. -1997. – 53с.
  • Долгих М. С. Герпесвирусные инфекции у иммунодефицитных пациентов /Долгих М.С. // Тер. архив. – 2001. – № 11. – С. 59–65.
  • Иванова В. В. Иммунопатогенез инфекционной болезни у детей /Иванова В. В., Железникова Г. Ф., Шилова И. В. // Детские инфекции. – 2005.–Т.4,№1.–С.6–11.
  • Квашнина Л.В. Лихорадки неясного ґенеза /Квашнина Л.В. - htt:translate:googleusercontent.com/.
  • Коровина Н.А. Острая лихорадка у детей /Коровина Н.А., Захарова И.М., Заплатников А.П.  //Медицина сегодня. - №20 (346). - 2010.  -htt:translate:googleusercontent.com/.
  • Крамарєв С.О. Інфекційні хвороби у дітей (клінічні лекції) /Крамарєв С.О.– К.:Моріон.–2006.–479с.
  • Лобзин Ю.В. Руководство по инфекционным болезням /Лобзин Ю.В. — СПб: Фолиант, 2000. — 674 с.
  • Локшина Э.Э. Лихорадка у детей: тактика педіатра /Локшина Э.Э., Локшина О.Э., Зайцева О.В. //Лечащий врач.-2010.
  • Литвиненко Н. Г. Епштейна–Барр вірусна інфекція /Литвиненко Н. Г. //Інфекційні хвороби у дітей /За ред. С. О. Крамарєва. – К.: МОРІОН, 2003. – С. 56–68.
  • Наказ МОЗ України від 08.10.2007 № 626. - Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гарячкою невідомого походження.
  • Рекомендации ВОЗ «Лечение лихорадки при острых респираторных инфекциях у детей» (WHO, 1993).
  • Тимченко В.Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций /Тимченко В.Н., Леванович В.В., Михайлов И.Б., - С.Пб.: ЭЛБИ-СПб. – 2010. – 432с.
  • Учайкин В.Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей /Учайкин В.Ф.  «ГЭОНТАР медицина,» - М.: 1998. – 806с.
  • Фролов В. М. Синдром хронической усталости и иммунной дисфункции в практике врача-инфекциониста / Фролов В. М. //Сучасні інфекції. – 2000. – №2.–С.102–108.
  • Cohen J. I. Epstein-Barr virus infection /Cohen J.I.// N. Engl. J. Med. – 2000.–V.343.–P.481–492.
  • Kawa K. Epstein-Barr virus-associated diseases in humans /Kawa K. // Inf. J. Hematol.–2000.–V.71.–P.108–117.
  • Teeling J. History, biological mechanisms of action and clinical indication of intravenous immunoglobulin preparation /Teeling J., Bleeker W., Hack C. //Rev. Med. Microbiol. – 2002. – V. 13. – P. 91–100.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 88-92 сторінки, код УДК 616.91/.93 – 053.2/.71