RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.В. Коваленко, Г.А. Єрошенко, В.О. Костенко

  МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО ТРАВМАТИЧНОГО СІАЛАДЕНІТУ ТА ВВЕДЕННЯ L-СЕЛЕНОМЕТІОНІНУ


  Про автора: О.В. Коваленко, Г.А. Єрошенко, В.О. Костенко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Травмування протоки піднижньощелепної слинної залози протягом 30 діб призводить до розвитку травматичного сіаладеніту. Введення скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну суттєво обмежує морфофункціональні порушення піднижньощелепних залоз за умов травматичного сіаладеніту, сприяє збереженню секреторної активності секреторних клітин кінцевих відділів і протокової системи, запобігає зменшенню висоти епітеліоцитів і збільшення середнього діаметру просвітів, має певну антиексудативну дію – порушень мікроциркуляції не відбувається.
  Ключові слова травматичний сіаладеніт, піднижньощелепна слинна залоза, L-селенометіонін, щурі
  Список цитованої літератури
  • Бабина О.А. Источники активных форм кислорода в тканях ротовой полости в норме и при патологии /  О.А. Бабина, В.В. Бондаренко,  М.А. Гранько [и др.] // Стоматология. – 1999. – Т. 78, № 5. – С. 9-11.
  • Дробінська О. Вплив L-аргініну на ураження в слизовій оболонці шлунка, спричинені серотоніном / О. Дробінська, Л. Остапченко, О. Цирюк [та ін.] // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. – Вип. 38. – С . 201-204.
  • Лесовая И.Г. Частота неопухолевых заболеваний слюнных желез в пределах центрального и восточного регионов Украины / И.Г. Лесовая,  А.А. Тимофеев // Совр. стоматология. – 2000. -  № 2. – С. 67-70.
  • Пат. 28311 Україна , МПК A61B 5/03. Спосіб виготовлення моделі травматичного сіалоаденіту підщелепної залози / Чулак Л.Д., Залевська В.А., Шутурмінський В.Г., Чулак О.Л., Чулак Ю.Л. ; заявник і патентовласник Залевська В.А. – Заявка № u200705666 ; Заявл. 22.05.2007 ; Опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.
  • Рыбалов О.В. Функционально-морфологическая перестройка околоушных и поднижнечелюстных слюнных желёз на этапах развития сиалоаденита / О.В. Рыбалов, Л.М. Саяпина // Вестн. стоматол. - 1996. - № 2. - С. 290-292.
  • Цебржинский О.И. Дифференцированное спектрофотометрическое определение продукции супероксида в тканях НСТ-тестом / О.И. Цебржинский // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. Української мед. стоматол. академії. – 2002. – Т. 2, №1. – C.96-97.
  • Клініка  та  лікування  сіалоаденітів / [Чулак Л.Д.,  Левицький  А.П.,  Залевська  В.А., Шутурмінський В.Г.]. - Чернівці : Прут, 2006 - 114 с.
  • Cal C. Decrease in salivary secretion by radiation mediated by nitric oxide and prostaglandins /  C. de la Cal,  A. Lomniczi,  C.E. Mohn [et al.] // Neuroimmunomodulation. – 2006. – V.13, №1. – P. 19-27.
  • Kathy K. NAD(P)H oxidase: Role in cardiovascular biology and disease / K. Kathy // Circ. Res. – 2000. – V.86. – P.494-502.
  • Laude K. NO produced by endothelial NO synthase is a mediator of delayed preconditioning-induced endothelial protection / K. Laude, J. Favre, C. Thuillez [et al.] // Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. – 2003. – V.284, №6. – P. H2053-H2060. 
  • Murphy M.P. How mitochondria produce reactive oxygen species / M.P. Murphy // Biochem. J. – 2009. – V. 417. – P. 1–13.
  • Pou S. Mechanism of superoxide generation by neuronal nitric-oxide synthase / S. Pou, L. Keaton, W. Surichamorn, G.M. Rosen// J. Biol. Chem. – 1999. – V. 274, №14. – Р. 9573-9580.
  • Soinila J. Nitric oxide synthase in human salivary glands /  J. Soinila,  K. Nuorva,  S. Soinila // Histochem. Cell Biol. – 2006. – V. 125, №6. – P. 717-723.
  • Szabó S. Peroxynitrite: biochemistry, pathophysiology and development of therapeutics / C. Szabó, H. Ischiropoulos, R. Radi // Nature Rev. – 2007. – V. 6. – P. 662-680.
  • Takeuchi K. Role of endogenous nitric oxide (NO) and NO synthases in healing of indomethacin-induced intestinal ulcers in rats / K. Takeuchi, R. Hatazawa, M. Tanigami [et al.] // Life Sci. – 2007. – V. 80, №4. – P. 329-336.
  • Uğar-Cankal D. A multifaceted molecule, nitric oxide in oral and periodontal diseases /  D. Uğar-Cankal,  N. Ozmeric // Clin. Chim. Acta. – 2006. – V.366, №1-2. – P. 90-100.
  • Xia Y. Superoxide generation from endothelial nitric-oxide synthase: A Ca2+/calmodulin-dependent and tetrahydrobiopterin regulatory process / Y. Xia, A.-L. Tsai, V. Berka, J.L. Zweier // J. Biol. Chem. – 1998. – V.273, №40. – P.25804-25808.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 125-129 сторінки, код УДК 616.316-002-001-092: 615.916’172.6