EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І.І. Якубова, Л.В. Тумановська, Л.Ф. Каськова

  МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЗАЧАТКІВ ЗУБІВ У ЕМБРІОНІВ МИШЕЙ ПІД ВПЛИВОМ CHOLESTEROL


  Про автора: І.І. Якубова, Л.В. Тумановська, Л.Ф. Каськова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В експерименті на препаратах зачатків зубів 17-тиденних ембріонів мишей, що до та під час вагітності отримували холестерин виявлено значні морфологічні зміни, які свідчать про виражену функціональну дисфункцію амелобластів та одонтобластів.
  Ключові слова зачатки зубів, ембріони мишей, холестерол
  Список цитованої літератури
  • Анохина Г.А. Питание беременных, рожениц и кормящих матерей / Г.А. Анохина. — Киев, 2002. — С. 3-14.
  • Григоренко О. М. Наукові підходи до формування раціонів харчування
  • Демидова М.А., Волкова О.В., Егорова Е.Н., Савчук И.А. Моделирование атерогенной гиперлипидемии у кроликов // Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 3.
  • Кирсанова Л.А. Сбалансированное питание: для беременных и кормящих / Л.А. Кирсанова. - М.: Центрполиграф, 2007. - 155 с.
  • Кольман Я. Наглядная биохимия / Я.Кольман, К.-Г. Рем: пер. с нем.- 4-е изд.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011.- 469с.
  • Мальцева Н.А. Особенности первого триместра беременности у женщин с нарушением жирового обмена: автореф.  дис.  на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук:  спец. 14.00.01 «Акушерство и гинекология» / Н.А. Мальцева. — М., 2008. — 24 с.
  • Матасар І.Т. Гігієнічна оцінка стану харчування працездатного населення в сучасних екологічних умовах:  автореф.  дис.  на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук:  спец. 14.02.01 /  І. Т. Матасар ;  Нац.  мед.  ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2001. — 40 с.
  • Справочник по детской стоматологии / Под ред. A.C. Cameron, R.P.Widmer; Перевод с англ. под ред. Т.Ф. Виноградовой, Н.В. Гинали, О.З. Топольницкого. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. - С. 154-155.
  • Справочник по диетологии Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. М.: Медицина, 2002. 544 с.
  • Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів: методичні рекомендації. — К.: Авіценна, 2001. — 528 с.
  • Стоматология детей и подростков / Под ред. Р.Е. МакДональда, Д.Р. Эйвери / Пер. с англ. под ред. Т.Ф. Виноградовой. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 766 с.
  • студентів /  О. М. Григоренко //  зб.  наук.  пр. "Прогресивні техніка та
  • Сунцов В.Г. Стоматологическая профилактика у детей. / Сунцов В.Г., Леонтьев В.К., Дистель В.А., Вагнер В.Д.– Москва: Мед.книга; Н.Новгород: Из-во НГМА, 2001. – 344 с.
  • Терапевтическая стоматология детского возраста / [Хоменко Л.А., Чайковский Ю.Б., Савичук А.В. и др.]; под ред. Л.А. Хоменко – К.: Книга плюс, 2007. – С. 7 - 29 с.
  • технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі": Вип. 2 (10). — Х. : ХДУХТ, 2009. — С. 210—218.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 182-185 сторінки, код УДК 616.314-611.013.38:611