EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.М. Григоренко

  ВПЛИВ ВАРИКОЗУ ВЕН МАЛОГО ТАЗУ НА РОЗВИТОК ГОРМОНАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ


  Про автора: А.М. Григоренко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Варикоз вен малого тазу – це патологія, що зустрічається переважно у жінок репродуктивного віку. Але, на сьогоднішній день відсутні дані відносно частоти зустрічаємості та впливу тазового венозного стазу на виникнення ідіопатичних форм непліддя, виношування вагітності, перебіг пологів, виникнення та перебіг гінекологічної патології. Метою нашого дослідження стало ретроспективне вивчення історій хвороб пацієнток, що знаходились на лікуванні в гінекологічному стаціонарі та дослідження патогенетичного зв'язку між ВРВМТ та дисфункцією жіночих статевих органів з подальшим розвитком дисгормональних порушень.
  Ключові слова варикоз вен малого тазу, гінекологічна патологія
  Список цитованої літератури
  • Агеева М.И. Допплерометрические исследования в акушерской практике / М.И. Агеева. – М., 2000. – 249 с.
  • Ахаладзе М. Здоров'я жiнки крiзь призму медицини, демографiї, соцiологiї / М. Ахаладзе, Т. Ахаладзе // Вiсник НАН України. – 2000. – № 4. – С. 28-35.
  • Бенюк В.А. Современые подходы к комплексной коррекции дисменореи / В.А. Бенюк, Т.Р. Никонюк, Л.Д. Ластовецкая // Здоровье женщины. – 2008. – №1 (33). – С. 120-122.
  • Булавенко О.В. Доплерометричні характеристики функціонального стану яєчників при недостатності лютеїнової фази / О.В. Булавенко //Здоровье женщины. – 2008. – №1 (33). – С. 130-132.
  • Вовк И.Б. Контроль менструального цикла на фоне приема современных комбинированных оральных контрацептивов. Диагностика и тактика при нарушениях менструального цикла / И.Б. Вовк // Здоровье женщины. – 2003. – № 2. – С. 134-136.
  • Кузнецова И.В. Патогенез, диагностика и принципы лечения эндокринных гинекологических заболеваний у женщин с патологическим становлением менструальной функции : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора мед. наук : спец. 14.00.01 / И.В. Кузнецова. – М., 1999. – 53 с.
  • Кулаков В.И. Изменения репродуктивной системы и их коррекция у женщин с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями яичников / В.И. Кулаков, Р.Г. Гатаулина, Г.Т. Сухих. – Х. : Триада, 2005. – 254 с.
  • Кулаков В.И. Экологические проблемы репродуктивного здоровья / В.И. Кулаков, Н.П. Кирбасова // Акушерство и гинекология. – 1993. – № 1. – С. 12.
  • Altered peripheral vascular response of women with and without pelvic pain due to congestion / L.C. Foong, J. Gamble, I.A. Sutherland, R.W. Beard // BJOG. – 2000. – Vol. 107. – P. 157-164.
  • Anterior and posterior nutcracker syndrome: a report on 11 cases / B. Ali-El-Dein, Y. Osman, A. B. Shebab El-Din [et al.] // Transplant Proc. – 2003. – Vol. 35. – P. 851-853.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 32-35 сторінки, код УДК 616.14-007.64:618