EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю.О. Іщейкіна

  ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ЕНДАРТЕРІЇТИ І ТРОМБАНГІЇТИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ


  Про автора: Ю.О. Іщейкіна
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проведений статистичний аналіз захворюваності та поширеності на ендартеріїти і тромбангіїти серед населення ряду міст і сільських районів Донецької та Полтавської областей за 1980-2008 рр. Встановлено, що захворюваність населення на ендартеріїти і тромбангіїти прогресивно зростала протягом 20 років, і темп зростання був особливо високим у 90-х роках. Захворюваність міського та сільського населення є близькою, а поширеність цієї патології серед сільського населення більша. Поширеність серед чоловіків вища ніж у жінок у 4,7-4,9 рази.
  Ключові слова ендартеріїти, тромбангіїти, захворюваність, поширеність
  Список цитованої літератури
  • Грищенко С.В. Аналіз частоти виникнення хвороб основних класів та їх поширеності серед населення Полтавської області у період 2003-2007рр. / С.В.Грищенко, Ю.О.Іщейкіна // Світ медицини та біології. – 2009. – №2. – С.17-24.
  • Грищенко С.В. Соціально-економічні та демографічні фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань серед населення України (на моделі Полтавської області) / С.В.Грищенко, Ю.О.Іщейкіна // Проблеми екології та медицини. – 2009. –Т.13, №1-2. – С.54-57.
  • Грищенко С.В. Территориально-экологические закономерности смертности населения Донецкой области от цереброваскулярных заболеваний С.В.Грищенко,  Ю.А.Ищейкина // Гигиена населенных мест. – 2009. – Вып.54. – С.414-417.
  • Грищенко С.В. Гигиенические и социально-профессиональные аспекты инвалидности по причине цереброваскулярных заболеваний ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в неблагоприятных экологических условиях / С.В.Грищенко,  Ю.А.Ищейкина // Довкілля та здоров’я. – 2010. – №2. – С.43- 47   
  • Ищейкина Ю.А. Общие закономерности формирования болезней системы кровообращения среди населения Украины / Ю.А.Ищейкина // Університетська клініка. – 2009. – Т.5. - №1-2. – С.113-117.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 42-44 сторінки, код УДК 613.6.01:616