EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.О. Погребняк

  ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ОБМІНУ РЕЧОВИН І СИСТЕМНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ ІХС У ХВОРИХ НА ЦД ТИПУ 2 З РЕНАЛЬНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ


  Про автора: О.О. Погребняк
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У хворих на цукровий діабет типу 2 з ренальною дисфункцією перебіг ішемічної хвороби серця характеризується збільшенням частоти виникнення (розповсюдженості) артеріальної гіпертензії, в порівнянні з хворими на ішемічну хворобу серця без порушень вуглеводного обміну. Ішемічна хвороба серця у хворих на цукровий діабет типу 2 з ренальною дисфункцією супроводжується закономірним збільшенням рівнів глікемії натще і HBA1c. Тривале порушення вуглеводного обміну сприяє прогресуванню ішемічної хвороби серця при цукровому діабеті типу 2, а збільшення маси тіла впливає на частоту виникнення (розповсюдженість) артеріальної гіпертензії при ішемічній хворобі серця.
  Ключові слова цукровий діабет, ренальна дисфункція, артеріальна гіпертензія
  Список цитованої літератури
  • Бібік Т.А. Організація медичної допомоги військовослужбовцям, хворим на артеріальну гіпертензію, в амбулаторних умовах на засадах доказової медицини [Навчальний посібник] / Т.А. Бібік, Г.З. Мороз, І.М. Ткачук. – К., 2011. – 96 с.
  • Коваленко В.М. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая. – К.: Моріон, 2011. – 408 с.
  • Майоров А.Ю. Сахарный диабет 2 типа [Монография] / А.Ю. Майоров, Е.В. Суркова. – М., 2008. – 76 с.
  • Сахарный диабет 2 типа: скрининг и факторы риска [Монография] / Н.А. Кравчун, А.В. Казаков, Ю.И. Караченцев [и др.]. – Харьков.: Новое слово, 2010. – 256 с.
  • Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA [Текст] / О.Ю. Реброва. – М.: МедиаСфера, 2002. – 312 с.
  • Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. 2-е изд. (+CD) [Текст] / В. Боровиков. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.
  • O'Brien E, Sheridan J, O'Malley K. Dippers and non-dippers [Text] / E. O'Brien, J. Sheridan, K. O'Malley // Lancet.– 1988.– Vol. 2.– Р. 327.
  • Somers V., Dyken M., Mark A. et al. Autonomic and hemodynamic responses during sleep in normal and sleep-apneic humans [Text] / V. Somers, M. Dyken, A. Mark [et al.] // J Hypertens. – 1992. – Vol. 10 (Suppl. 4). – Р. 4.
  • Fratolla A., Parati G., Cuspidi С. et al. Prognostic value of 24-hour pressure variability [Text] / A. Fratolla, G. Parati, С. Cuspidi [et al.] // J Hypertens. – 1993. – Vol. 11. – Р. 1133-1137.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 51-55 сторінки, код УДК 616-008.9-051:621