EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Пономарьова В.В.

  КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ФОБІЇ У ПІДЛІТКІВ ПРИ НАЯВНОСТІ НЕБЕЗПЕЧНОГО ДОНОЗОЛОГІЧНОГО ПАТЕРНУ ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН


  Про автора: Пономарьова В.В.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В результаті дослідження було виявлено, що соціальна фобія в групі підлітків з небезпечним донозологічним патерном вживання психоактивних речовин характеризувалася клінічною гетерогенністю та була представлена двома варіантами: генералізованим і негенералізованим. Структурна композиція фобічного синдрому була неоднорідною. Наявність трьох психопатологічних синдромів (астено-фобічного, депресивно-фобічного та тревожно-фобічного з масивними вегетативними проявами тревоги) свідчила об ускладненні композиційної структури соціальної фобії на синдромальному рівні.
  Ключові слова соціальна фобія, підлітки, клініко-психопатологічна структура, вживання психоактивних речовин
  Список цитованої літератури
  • Lacopte,  C. Note’s sur la phobia [Text] / C. Lacopte // La Phobie. – Paris: A.L.I., 2008. – P.234–301.
  • Грошев, И.В. Анализ современных исследований гендерно-половозрастных характеристик социофобических психических расстройств, детерминирующих поведенческие паттерны личности [Текст] / И.В. Грошев // Российский психиатрический журнал. – 2010, №3. – С.16–24.
  • Penochet, J.C. Critique de I’espase phobique [Text] / J.C. Penochet // La Phobie. – Paris: A.L.I., 2008. – P.356–389.
  • Слободянюк, Д.П. Медико-психологічні особливості формування залежної поведінки у молоді при соціальних фобіях [Текст] /                  Д.П. Слободянюк // “Медична наука 2010”: матеріали наук.-практ. конференції (Полтава, 16-17 грудня 2010). – Полтава. – 2010. – С.62–63.
  • Пшук, Н.Г. Клінічна та психологічна характеристика підлітків з соціальними фобіями [Текст] / Н.Г. Пшук, Л.В. Стукан // Український медичний альманах. – 2004. – Т.7, №4 (Додаток). – С.114–117.
  • Magee W.J. Agoraphobia, simple phobia, and social phobia in National Comorbidity Survey [Text] / W.J. Magee, W.W. Eaton, H.U. Wittchen [et al.]  // Arch. Gen. Psychiatry. – 1996. – Vol. 53. – P.159–168.
  • 7.     Психиатрия и психотерапия: справочник [Текст] / Герд Лаукс, Ханс-Юрген Мёлле: пер. с нем., под общ. ред. акад. РАМН П.И. Сидорова. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 512с.
  • Poket Reference to Social Phobia ed. S.A. [Text] / S. Montgomery. –  Science Press Ltd. – London, 1995. – 340p.
  • Davey, G. Phobias [Text] / G. Davey. – London: John Willey. – 1997. – 402p.
  •  Saunders, J.B. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Tеst (AUDIT): Who collaborative project ou carly detection of persons with harmful alcohol consumption [Text] / J.B. Saunders, O.G. Aasland, T.F. et al. // Addiction.  – 1993. – II. – №88.  –  P.791–804.
  •   Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы   AUDIT–подобных тестов [Текст] / И.В. Линский,    А.И. Минко, А.Ф. Артемчук [и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2009. –  № 2 (16). – С. 56–70.
  •  Линский И.В. Система AUDIT–подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции [Электронный ресурс] // Новости украинской психиатрии. – Киев-Харьков, 2009. – Режим доступа: http:www.psychiatry.ua/articles/paper313.htm.
  •  Liebowitz, S.F. Behavioral neuroscience of obesity [Text] / S.F. Liebowitz, B.G. Hoebel // The Handbook of Obesity / Eds G.A. Bray, C. Bouchard,        P.T. James. – New York: Dekker, 1998. – P. 40–75.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 55-59 сторінки, код УДК 616.89-008.441.1:613