RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Скікевич М.Г., Аветіков Д.С., Соколов В.М.

  ДО ПИТАННЯ ПРО РІДКУ ПАТОЛОГІЮ СУДИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ


  Про автора: Скікевич М.Г., Аветіков Д.С., Соколов В.М.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Артеріо – венозні комунікації, вади розвитку вен та артерій щелепно-лицевої ділянки відносяться до вроджених вад розвитку периферичних судин – ангіодисплазіям (мальформаціям). Проблема лікування пацієнтів з вадами розвитку судин є одним із найскладніших розділів клінічної медицини. Був проведений аналіз історій хвороби щелепно-лицевих хворих з ангіодисплазіями у ПОКЛ за період з 2001 по 2011 р. За шість років (з 2001 по 2006 р) у відділенні було прооперовано 5315 хворих, а у наступні п*ять років (2007 – 2011 р.) -5064, що свідчить про активізацію оперативної активності, а відсоток мальформацій зменшився. Надання високоспеціалізованої допомоги при даній патології більш доцільно проводити на базі багатопрофільного хірургічного стаціонару з гарною діагностичною базою та застосуванням принципу мультидисциплінарного підходу. Чітко спланований алгоритм обстеження, спостереження та догляду визначає благо приємний кінець лікування навіть при таких невідкладних станах у клініці щелепно-лицевої хірургії.
  Ключові слова ангіодисплазія, мальформація, аневризма, гемангіоми голови та шиї
  Список цитованої літератури
  •  Агапов В. С. Гемангиомы лица, шеи и полости рта у взрослых : автореф. дис. д.мед.н. : спец. 14.01.22 „Стоматология” / В. С. Агапов. – М., 1990. – 39 с.
  • Архангельский В. А. Роль магнитно-резонансной томографии в медицинской практике / В. А. Архангельский // Новости лучевой диагностики. – 2000. – № 1, – С. 28–29.
  • Грузовский Ю. А. Диффузные артерио-венозные гемангиомы головы: дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 / Ю. А. Грузовский. – М., 1977. – 278 с.
  • Дан В. Н. Диагностика и лечение ангиодисплазий головы и шеи / В. Н. Дан, Б. Н. Варавва, В. Ф. Гордеев // Хирургия. – 1986. – № 8, – С. 127–131.
  • Дан В. Н. Хирургическая тактика при артериовенозных ангиодисплазиях в зависимости от локализации и величины поражения / В. Н. Дан, Ю. Д. Волынский, Г. И. Кунцевич // Кардиология. – 1990. – № 12, – С. 43–46.
  •  Евдокимов Г. В. Диагностика венозных дисплазий челюстно-лицевой области у детей / Г. В. Евдокимов, С. В. Дьякова, А. В. Иванов, В. О. Панов // Российский стоматологический журнал. – 2006. – № 4, – С. 18–22.
  • Зозуля І.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні. / І.С.  Зозуля, А.І.  Зозуля //Український медичний часопис. – 2011. – №5. – С. 38–41.
  •  Исаков Ю. Ф. Новые подходы к лечению обширных и глубоких гемангиом сложных анатомических локализации / Ю. Ф. Исаков, Шафранов В. В.,  Ю. А. Поляков  //  Педиатрия.  –  1995.  –  № 4.  –  С. 18-21.
  •  Петрухин А. Г. Криотерапия капиллярных гемангиом жидким азотом / А. Г. Петрухин, Т. С. Чижикова, Е. В. Маслянинова // Стоматология. – 2005. – № 4, – С. 24–25.
  • Фомин А. А. Лечение крупных и обширных гемангиом головы, лица и шеи у детей:  дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 / А. А. Фомин. – М., 1988. – 217 с.
  •   Shoemaker W.C. Noninvasive monitoring of high risk surgical patients / W.C. Shoemaker, M.H. Bishop, J.A. Asensio [et al.] // Arch Surg. – 1996. – №131. – P. 732–737.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 74-78 сторінки, код УДК 616.716+616.52