EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Я.М. Анасевич, О.І. Цебржинський

  ПРОДУКЦІЯ СУПЕРОКСИДУ В ТОНКІЙ КИШЦІ ЩУРІВ ПРИ ГІПО- ТА ГІПЕРМЕЛАТОНІНЕМІЯХ


  Про автора: Я.М. Анасевич, О.І. Цебржинський
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У тонкій кишці щурів 30-добова (цілодобове освітлення 1000-1500 лк) гіпомелатонінемія сприяє збільшенню продукції супероксиданіонрадикалу від фагоцитарних електронно-транспортних ланцюгів, а 30-добова (утримання щурів у темряві та пероральне введення мелатоніну у щоденній дозі 1 мг/кг маси тіла) гіпермелатонінемія – від мітохондріального окиснення, що відповідає антиоксидантним властивостям мелатоніну. Витік супероксиду з мікросомального електронно-транспортного ланцюга окиснення в обох випадках не змінювався.
  Ключові слова тонкий кишечник, супероксиданіонрадикал, гіпомелатонінемія, гіпермелатонінемія
  Список цитованої літератури
  • Анисимов В.Н. Мелатонин: роль в организме и применение в клинике. / Анисимов В.Н. – СПб: Система, 2007. – 40 с.
  • Анисимов В.Н. Мелатонин в физиологии и патологии желудочно-кишечного тракта. / Анисимов В.Н., Кветной И.М., Комаров Ф.И., Малиновская Н.К., Рапопорт С.И. – М.: Советский спорт, 2000. – 184 с.
  • Барабой В.А.  Антиокислительная и  биологическая  активность  мелатонина / Барабой В.А.  //  Укр. біохім. журн. – 2000. – Т.72, N3. – С.5-11.
  • Деркач М.П. Курс варіаційної статистики. / Деркач М.П., Гумецький Р.Я., Чабан М.Є.– Київ:Вища школа, 1977. – 208 с. – С.25.
  • Лакин Г.Ф. Биометрия. / Лакин Г.Ф. – Москва: Высшая школа, 1968. – 293 с.
  • Малиновская Н.К. Мелатонин в лечении язвенной болезни двнеадцатиперстной кишки / Малиновская Н.К., Комаров Ф.И.,  Рапопорт С.И., Райхлин Н.Т., Кветной И.М., Лакшин А.А., Вознесенская Л.А., Расулов М.И. // Мелатонин в норме и патологии / Под ред. Ф.И. Комарова, С.И. Рапопорта, Н.К. Малиновской, В.Н. Анисимова. – М.: ИД  МЕДПРАКТИКА,  2003. – Гл. 9., с. 147-162.
  • Пішак В.П. Шишкоподібне тіло і біохімічні основи адаптації. / Пішак В.П. – Чернівці: Медакадемія, 2003. – 152 с.
  • Смирнов А.Н. Ядерные рецепторы мелатонина / Смирнов А.Н. // Биохимия. –2001.  – Т.66, N1.  – С.28-36.
  • Трахтенберг И.М. Проблема нормы в токсикологии. / Трахтенберг И.М., Сова Р.Е., Шефтель В.О. – М.: Медицина, 1991. – 208 c.  – C.42-43.
  • Турчина С.И. Сезонные ритмы продукции мелатонина и иммунореактивности у здоровых детей. / Турчина С.И., Шляхова Н.В. –Всероссийская научно-практическая конференция 50 лет мелатонину: итоги и перспективы исследований, Тезисы докладов, СПб, 2008. – С. 41].
  • Цебржинский О.И. Некоторые аспекты антиоксидантного статуса / Цебржинский О.И. // Физиология и патология перекисного окисления липидов, гемостаза и  иммуногенеза. – Полтава, 1992. – С.120-155.
  • Цебржинский О.И. Количественное определение супероксида НСТ-     тестом в тканях / Цебржинский О.И. // Тези доповідей науково-практичної конференції "Організація токсикологічної допомоги в Україні". – Київ, 2002. – С. 65-66.
  • Reiter R.J. Melatonin: Lowering the High Price of Free Radicals /Reiter R.J.// News Physiol.Sci. – 2000. – Vol. 15. – P.246-250.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 85-87 сторінки, код УДК 612.4.05; 612.33;612.018.2