EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.О. Гаврилюк, В.О. Туманський, Л.В. Мороз

  МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАКУ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ ЦИРОЗУ ВІРУСНОГО ҐЕНЕЗУ


  Про автора: А.О. Гаврилюк, В.О. Туманський, Л.В. Мороз
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проведений ретроспективний аналіз клінічних даних у 444 хворих на хронічний вірусний гепатит В, С та В+С, яким виконувалась біопсія печінки. За результатами клініко-морфологічних спостережень при цирозі печінки рак розвивався у 12,28 % хворих на хронічний вірусний гепатит (у 71,4 % випадків на тлі вірусного гепатиту С і 28,5 % випадків на тлі вірусного гепатиту В). Виконані патогістологічні і гістохімічні дослідження дали змогу визначити мікроскопічні характеристики раку печінки, який виник у хворих на ХВГ С і В на тлі цирозу печінки, а також визначити диспластичні зміни в печінці, які спостерігаються в перифокальних зонах раку печінки, і які можуть спостерігатись при цирозі печінки як предиктори ймовірного розвитку раку.
  Ключові слова НВV і НСV-асоційована гепатоцелюлярна карцинома, цироз печінки, дисплазія гепатоцитів
  Список цитованої літератури
  • Зубов О.Д. Роль ехоконторольованої пункційної біопсії печінки у виявленні групи ризику гепатоцелюлярної карциноми / О.Д. Зубов, І.В. Василенко // Променева діагностика, променева терапія. – 2007. – № 1. – С. 12-14.
  • Рябоконь О.В. НСV і НСV-асоційована гепатоцелюлярна карцинома (механізми розвитку, особливості діагностики, клінічні спостереження) / О.В. Рябоконь, В.О. Туманський, Д.П. Іпатова // Сучасні інфекції. – 2009. – № 2. – С. 29-35.
  • Буеверов А.О. Мутации вируса В и их клиническое значение / А.О. Буеверов // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2003. – № 4. – С. 7-12.
  • Возианова Ж.И. Вирусные гепатиты. Этиология и клинико-эпидемиологические особенности / Ж.И. Возианова // Лікування та діагностика. – 1007. – № 2. – С. 33-39.
  • Лопаткина Т.Н. Хронический гепатит С. Непеченочные проявления, особенности клинического течения, диагностика / Т.Н. Лопаткина // Вирусные гепатиты: Достижения и перспективы. – 2000. – № 2. – С. 5-6.
  • Малый В.П. НСV-инфекция (острая и хроническая) / В.П. Малый. – К., 2005. – 292 с.
  • Подымова С.Д. Болезни печени. Руководство для врачей. – 3-е изд., перераб. и доп. / С.Д. Подымова. – М.: Медицина, 1998. – 704 с.
  • Радченко В.Г. Основы клинической гепатологии. Заболевания печени гепатобилиарной системы / В.Г. Радченко, А.В. Шабров, Е.Н. Зиновьева. – СПб.: Издательство «Диалект»; М.: Издательство «Бином», 2005. – 864 с.
  • Крель П.Е. Гепатоцеллюларная карцинома / Практическая гематология / Под ред. Н.А. Мухина. – М., 2004. – С. 159-161.
  • Серов В.В. Роль хронического вирусного гепатита в развитии гепатоцеллюлярной карциномы / В.В. Серов, С.М. Семакова, Т.А. Танащук // Архив патологии. – 2002. – Т.5. – С. 60-63.
  • Malignant transformation of adenomatous hyperplasia to hepatocellular carcinoma / T. Takayama, S. Makuuchi, M. Hirohashi [et al.] // Lancet. – 1999. – V. 336. – P. 1150.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 89-94 сторінки, код УДК 616.36-006:616