EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г.А. Єрошенко

  АНАЛІЗ ЗНАЧУЩОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ МОРФОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ ПІСЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ


  Про автора: Г.А. Єрошенко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Метою роботи було визначення значущості кореляційних зв’язків між окремими сильними морфометричними показниками привушних і піднижньощелепних слинних залоз щурів в нормі і після введення адреналіну і ацетилхоліну. Для визначення наявності дійсно існуючого зв’язку між метричними показниками визначали значущість коефіцієнтів кореляції для встановлення зв’язків між визначеними морфометричними параметрами – зовнішнім діаметром, діаметром просвіту і висотою епітеліоцитів кінцевих відділів і проток, діаметрами капілярів, посткапілярів і венул. Отримані нами метричні і статистичні дані свідчать про різноплановий вплив адрено- і холіноміметиків на секреторний процес в кінцевих відділах та протоковій системі привушних і піднижньощелепних слинних залоз. Основними критеріями, що відображають зміни функціонального стану привушних залоз слід вважати зовнішні діаметри залозистих компонентів часточок і діаметри капілярів. Основними метричними критеріями, які відображають функціональний стан піднижньощелепної залози є значення зовнішнього діаметру і діаметру просвіту епітеліальних залозистих компонентів.
  Ключові слова великі слинні залози, щурі, морфометричні показники, значущість коефіцієнту кореляції
  Список цитованої літератури
  • Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Автандилов Г.Г. – Москва : Медицина, 1990. – 178 с.
  • Єрошенко Г.А. Зміни структури привушної залози після стимуляції ацетілхоліном / Г.А. Єрошенко // Вестник проблем биологии  и медицины. – Полтава, 2002. – Вип. 11–12. – С. 100–103.
  • Єрошенко Г.А. Стимуляція адреналіном МЦР слинних залоз / Г.А. Єрошенко // Вестник проблем биологии  и медицины. – Полтава, 2003. –Вип. 2. – С. 27–29.
  • Єрошенко Г. А. Морфометричне дослідження привушних залоз після стимуляції адреналіном / Г.А. Єрошенко // Вестник проблем биологии  и медицины. – Полтава, 2003. – Вип. 3. – С. 72–75.
  • Єрошенко Г. А. Морфометрична характеристика обмінних ланок кровоносного мікроциркуляторного русла слинних залоз після введення ацетилхоліну / Г. А. Єрошенко // Галицький лікарський вісник. – Івано-Франківськ,  2003. – №2. – С. 89–91.
  • Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel / Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. – Киев : Морион, 2000. – 320 с.
  • Медик В.А. Статистика в медицине и биологии / Медик В.А., Токмачев М.С., Фишман Б.Б.– М.: Медицина.– 2001.– 764 с.
  • Структурна організація піднижньощелепної залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну / Г.А. Єрошенко, В.І. Шепітько, Ю.П. Костиленко [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2008.– № 3. – С. 58–50.
  • Кореляційні зв’язки між морфометричними показниками великих слинних залоз щурів в нормі і після стимуляції периферичної нервової системи / Г. А. Єрошенко,  Ю. П. Костиленко,  М.С. Скрипніков [та ін.] // Світ медицини та біології.– 2009. – № 3, Ч. І. – С. 64–69.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 94-97 сторінки, код УДК 611.316.5:615