EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І.Р. Костюк, В.М. Костюк, Г.М. Мельничук, Г.М. Гаврилів

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НОВОЇ ПАСТИ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПЛОМБУВАННЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ, НА ТКАНИНИ ЩЕЛЕПИ ЩУРІВ


  Про автора: І.Р. Костюк, В.М. Костюк, Г.М. Мельничук, Г.М. Гаврилів
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У разі лікування ускладненого карієсу постійних зубів у дітей не завжди вдається досягти регенерації тканин періодонту, тому пошук нових ефективних методів терапії триває, а відновлення кісткової тканини є однією з важливих задач стоматології. Нами була розроблена та випробувана в експерименті на щурах протизапальна паста на основі кальцію гідроксиду та настоянки живокосту, з метою визначення можливості її застосування для тимчасового пломбування кореневих каналів постійних зубів у дітей. Морфологічні дослідження довели, що запропонована паста не має токсичного впливу на кістку та м’які тканини, прилеглі до прооперованої ділянки нижньої щелепи дослідних тварин, має протизапальну дію, сприяє регенерації кістки в місці дефекту.
  Ключові слова паста для тимчасового пломбування кореневих каналів, щурі
  Список цитованої літератури
  • Костюк І.Р. Паста з настоянкою живокосту та кальцію гідроксидом, яка проявляє протизапальні властивості / І.Р. Костюк, Г.М. Мельничук, А.Р. Грицик, Л.М.  Грицик. –  Патент на корисну модель № 62418 МПК А61К 36/00. Заявлено 17.02.11. Зареєстровано   25.08.11. – Бюл. №16. – 2011. – 4 с.
  • Котелевська Н.В. Обгрунтування методу заапікальної терапії гострого гнійного та загостреного хронічного верхівкового періодонтитів / Н.В. Котелевська //  Вісник стоматології. – 2004. – № 4. – С. 30-33.
  • Оценка эффективности лечения деструктивных периодонтитов остепластическим материалом ТрАпекс-гель / В.М. Дуров, А.В. Дурова, К.С. Десятниченко [и др.] // Стоматология. – 2011.  – № 1. – С. 30-33.
  • Применение лазерного апарата «Оптодан» для профилактики и лечения осложнений пульпитов / Л.Л. Семенова, Е.П. Милохова, Т.В. Кулаженко [и др.] // Стоматология для всех. – 2003.  – № 2. – С. 20-21.
  • Применение биодеградируемых полигидроксиалканоатов после повреждения кости нижней челюсти в эксперименте / И.В. Майбородин, А.И. Шевела, Б.В. Шеплев [и др. ] // Клиническая стоматология. – 2010.  – № 4. – С. 54-57.
  • Синиця В.В. Застосування антиоксидантів в комплексному лікуванні хронічних верхівкових періодонтитів: автореф. дис. д. мед. наук: 14.00.22 «стоматологія» / Синиця В.В.; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. – Львів, 2003. – 20 с.
  • Солнцев А.С. Патоморфологическое обоснование применения комплексного лечения деструктивных форм периодонтита с применением хитозана / А.С. Солнцев, И.В. Орешкин, Л.Д. Зыкова [и др.] // Эндодонтия. – 2010.  – № 1. – С. 42-43.
  • Хоменко Л.О. Обоснование применения нового лекарственного комплекса для лечения периодонтитов постоянных зубов с несформированными корнями / Л.О. Хоменко, Е.Г. Репета, О.Ф. Несин // Вісник стоматології. – 1996. – № 5. – С. 385-387.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 109-113 сторінки, код УДК 616.314-74+616.314.163-08+613.95+665.583.4