EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.А. Лисенко, Б.А. Болюх, О.В. Стрижалковський

  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОСКОКЛІТИННИХ КАРЦИНОМ У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНІ З ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИМ РЕВМАТОЛОГІЧНИМ СИНДРОМОМ


  Про автора: С.А. Лисенко, Б.А. Болюх, О.В. Стрижалковський
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Мікроскопічно досліджено 105 плоскоклітинних карцином у хворих на рак легені: 29 - у хворих з ревматологічним паранеопластичним синдромом (ПНС) та 76 – без проявів ревматологічної паранеоплазії. Морфологічно виявлено, що для первинних плоскоклітинних карцином хворих на рак легені з ревматологічним ПНС характерні більш виражений склеротичний процес в паренхімі та слабший розвиток некротичних змін в пухлинах. Це підтверджено достовірним збільшенням питомої ваги сполучної тканини (p<0,01) в 2,25 (центр) та 2,74 (периферія) рази та паралельним достовірним зменшенням питомої ваги некрозу (p<0,01) в 1,71 (центр) та 2,34 (периферія) рази в плоскоклітинних карциномах легені хворих з ревматологічним ПНС в порівнянні з аналогічними карциномами без даного синдрому.
  Ключові слова рак легені, плоскоклітинна карцинома, питома вага сполучної тканини, питома вага некрозу
  Список цитованої літератури
  • Прогностические и предсказывающие факторы у больных немелкоклеточным раком легкого / К. К. Лактионов, М. И. Давыдов, Б. Е. Полоцкий [и др.] // Практ. онкол. – 2006. – Т. 7, №3. – С. 145–153.
  • Ревматологічні хвороби та синдроми / [А.С. Свінціцький, О. Б. Яременко, О. Г. Пузанова и др.]. - К.: Книга плюс, 2006. - 680 с.
  • Фомина Л. Л. Паранеопластические синдромы в ревматологии / Л. Л. Фомина // Научно–практ. ревматология.  2002.  № 2.  С. 1721.  
  • Chakravarty E. Rheumatic syndromes associated with malignancy / E. Chakravarty, M. C. Genovese // Curr. Opin. Rheumatol. – 2003. – V. 15. – P. 35–43.
  • Initial evaluation of the patient with lung cancer / M. A. Beckles, S. G. Spiro, G. L. Colice [et al.] // Chest. – 2003. –V. 123. – P. 97–104.
  • Palmar fasciitis and polyarthritis syndrome associated with non–small–cell lung carcinoma / C. Sheehy, J. G. Ryan, M. Kelly [et al.] // Clin. Rheumatol. – 2007. – V. 26, № 11. – P. 1951–1953.
  • Prognostic molecular markers in non–small cell lung cancer / J. Niklinski, W. Niklinska, J. Laudanski [et al.] // Lung Cancer. – 2001. – V. 34, Suppl. 2. – P. 53–58.
  • Rheumatic manifestations and neoplasms / G. Jesus, A. Barcelos, C. Neves [et al.] // J. Acta Reumatol. Port. – 2006. – V. 31, № 4. – P. 305–321.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 120-122 сторінки, код УДК 616.24-006.6-008.6