EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.О.Луцик, А.М.Ященко

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ГІПОТИРОЇДИЗМ ОБУМОВЛЮЄ ПОСИЛЕНЕ ЕКСПОНУВАННЯ ВУГЛЕВОДНИХ ДЕТЕРМІНАНТ αLFuc, βDGal ТА DGalNAc У НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ ЩУРІВ


  Про автора: С.О.Луцик, А.М.Ященко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація З використанням восьми лектинів різної вуглеводної специфічності (LCA, LABA, SNA, RCA, WGA, PNA, SBA і HPA) досліджували вплив експериментального гіпотиреоїдізму на вуглеводні детермінанти надниркових залоз щурів. Гіпотиреоїдний стан моделювали шляхом додавання в добовий раціон тварин мерказоліл з розрахунку 5 міліграм/кг маси протягом 30 діб. Надниркові і щитоподібні залози фіксували в 4% нейтральному формаліні і заключали в парафін. Для ідентифікації вуглеводних детермінант глікополімерів були використані кон’югати лектинів з пероксидазою хріну, візуалізацію здійснювали в системі диаминобензидин-Н2О2. Встановили, що експериментальний гіпотиреоїдізм індукує підвищення експонування вуглеводних детермінант αLFuc, βDGal і DGalNAc (рецепторів лектинів LABA, PNA і SBA відповідно). Зокрема, в надниркових залозах тварин контрольної групи лектин LABA контурував люменальну поверхню судин мозкової речовини, проте, не зв'язувався з судинним ендотелієм кори надниркової залози; на тлі гіпотиреоїдізму експонування фукозильних детермінант істотно зростало, що проявлялося в контуруванні судинного ендотелію як мозкового, так і трьох зон кіркової речовини. У надниркових залозах щурів досвідченої групи помітно зростало зв'язування лектину PNA з клітинами клубочкової зони, а також кількість PNA - і SBA -реактивных утворень характерної павукоподібної форми (ймовірно, цитоплазматичній зернистості суміжних ендокриноцитів) у складі кіркової і мозкової речовини. Отримані дані свідчать про істотний вплив гіпотиреоїдізму на структуру гликополимеров надниркових залоз; лектин LABA може бути рекомендований як селективний гістохімічний маркер судинного ендотелію надниркової залози щура.
  Ключові слова надниркова залоза, щур, експериментальний гіпотиреоїдізм, лектини
  Список цитованої літератури
  • Браверман Л. Болезни щитовидной железы/ Л.Браверман, ред.// Москва: Медицина, 2000.-418 с.
  • Комиссаренко И.В. Хирургическое лечение рака щитовидной железы: 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС/ И.В.Комиссаренко, С.И.Рыбаков, А.Е.Коваленко// Ендокринологія.-2006.-Т.11, №1.-С.119-121.
  • Луцик А.Д. Лектины в гистохимии/ А.Д.Луцик, Е.С.Детюк, М.Д.Луцик// Львов: Вища школа, 1989.-144 с.
  • Паньків В.І. Поширеність патології щитоподібної залози в йододефіцитних районах західної України/ В.І.Паньків// Ендокринологія.-2006.-Т.11, №1.-С.134-137.
  • Паньків В.І. Практична тиеоїдологія/ В.І.Паньків// Донецьк: В-во Заславського, 2011.-224 с.
  • Приступюк О.М. Гіпотиреоз: ушкодження органів і систем/ О.М.Приступюк// Міжнародний ендокринологічний журнал.-2011.-№ 4.-С.104-109.
  • Стеченко Л.А. Сердце при гипотиреозе/ Л.А.Стеченко, В.А.Петренко, Т.П.Куфтырева, А.П.Мотуляк, Л.И.Антоненко, Л.Л.Аршинникова// Ивано-Франковск: Симфония форте, 2008.-196 с.
  • Ahi M. The role of GalNAc terminal sugar on adrenal gland development/ M.Ahi, F.Zamansoltani, M.M.H.Taheri, A.R.E.Bideskan// Advan.Biol.Res.-2007.-V.1, № 1-2.-P.34-39.
  • Brooks S.A. Lectin histochemistry: a concise practical handbook/ S.A.Brooks, A.J.C.Leathem, U.Shumacher//Oxford: BIOS, 1997.
  • Gabius H.J. The sugar code: fundamentals of glycosciences/ H.J.Gabius// Weinheim: John Wiley & Sons, 2009.
  • Sharon N. Lectins: carbohydrate-specific reagents and biological recognition molecules/ N.Sharon// J.Biol.Chem.-2007.-V.282.-P.2753-2764.
  • Varki A. Essentials of glycobiology, 2nd ed./ A.Varki, R.D.Cummings, J.D.Esko, M.E.Etzler eds. Cold Spring Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2009.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 123-128 сторінки, код УДК 616.441-008.61:616