EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.Г. Попадинець

  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СТІНЦІ СЕЧОВОГО МІХУРА


  Про автора: О.Г. Попадинець
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У роботі представлено результати комплексного дослідження морфофункціонального стану структурних компонентів стінки сечового міхура і про- та антиоксидантної систем на етапах постнатального онтогенезу, яке проводилося в експерименті на 20 статевозрілих та 20 старечого віку щурах-самцях. Ангіоархітектоніка знаходиться в тісному взаємозв’язку зі структурно-функціональними особливостями стінки сечового міхура в усі вікові періоди і ці судинно-стромально-тканинні перетворення відбуваються синхронно і паралельно, не порушуючи гомеостазу. Усе це асоціює із процесами пероксидації та функціонуванням антиоксидантних систем, що свідчить про їх взаємопов’язаність і взаємообумовленість та строгий контроль всією ієрархічною системою регуляції.
  Ключові слова сечовий міхур, постнатальний онтогенез, статевозрілі і старечого віку щурі
  Список цитованої літератури
  • Бабийчук Л.А. Действие препарата стволовых гемопоэтических клеток кордовой крови человека на некоторые показатели вегетативной регуляции у старых крыс / Л.А. Бабийчук, В.И. Грищенко, Л.В. Бабийчук // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т.13, №4. – С.20 – 23.
  • Возрастные ультраструктурные особенности гисто-гематических баръеров при действии факторов, ускоряющих и замедляющих процессы старения / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, А.С. Ступина, С.А. Михальский [и др.] // Мікроциркуляція та її вікові зміни: II міжн. наук.конф., 22-24.05.2002 р.: тези доп. – Київ, 2002. – С.134-136.
  • Габченко А.К. Гистотопографическое строение венечных артерий сердца человека в пожилом и старческом возрасте / А.К. Габченко, Н.Х. Шамирзаев // Морфология. – 2008. – Т. 133, №2. – С. 29.
  • Дубинина Е.Е. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток / Е.Е.Дубинина. – Санкт-Петербург: «Мед. Пресса», 2006. – 397 с.
  • О законах индивидуального развития человека и животных / Л.П. Тельцов, И.Р. Шашанов, В.А. Здоровинин // Морфология. – 2006. – Т. 129, №4. – С. 122.
  • Ольховський В.О. Закономірності макромікроскопічної та мікроскопічної організації нервово-судинних структур шлунка людини / В.О. Ольховський // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – №2. – С. 65.
  • Система оксида азота и механические свойства сосудистых гладких мышц при старении / М.Н. Ткаченко, А.В. Коцюруба, В.Ф. Сагач // Мікроциркуляція та її вікові зміни: II міжн. наук.конф., 22-24.05.2002 р.: тези доп. – Київ, 2002. – С.311-312.
  • Становлення структурної організації нервів внутрішніх органів у постнатальному онтогенезі людини / С.М. Калашнікова, В.М. Лупир, В.В. Бобін [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип.2. – С.214-215.
  • Хачина Т.В. Возрастные изменения нервно-сосудистого аппарата аорты / Т.В. Хачина // Морфология. – 2006. – Т. 129, №4. – С. 130.
  • Швалёв В.Н. Этапность преобразований вегетативной нервной системы в онтогенезе / В.Н. Швалёв, А.А. Сосунов // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1989. – №5. – С.5-17.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 133-138 сторінки, код УДК 611.62 + 591.462 + 591.3 + 57.032