EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.В. Панкевич, А.М. Ященко, О.В. Наконечна, І.В. Челпанова

  РЕЦЕПТОРИ ЛЕКТИНІВ У ЛЕГЕНЯХ ЩУРА В НОРМІ І НА ТЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОТИРЕОЗУ


  Про автора: Л.В. Панкевич, А.М. Ященко, О.В. Наконечна, І.В. Челпанова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Глікокон'югати структурних компонентів легень вивчали методом лектин – пероксидазної техніки. Набір лектинів мічених пероксидазою хрону включав: конканавалін А (ConA,специфічний до αDMan ), лектин арахісу (PNA, специфічний до βDGal(β1-3)DGalNАс), сої (SBA, специфічний до DGalNАc), виноградного слимака (HPA, специфічний до αDGalNАc), зародків пшениці (WGA, специфічний до DGlcNАc, NeuNАс), кори бузини (SNA, специфічний до Neu5Ас(α2-6)Gal / DGalNАc), кори золотого дощу (LABA, специфічний до αLFuc). Показано, що експериментальний гіпотироз супроводжував периваскулярний набряк та модифікацією рецепторів лектинів у структурних компонентах легень, індукував активацію імунних процесів, що проявлялося збільшенням кількості SBA - позитивних альвеолярних макрофагів, та LABA – позитивних дендритних клітин асоційованих з BALT-системою.
  Ключові слова гіпотироз, лектиногістохімія, легені, щур
  Список цитованої літератури
  • Балаболкин М.И. Эндокринология / М.И. Балаболкин.  -М.: Универсум паблишинг, 1998. -352 с
  • Балаболкин М. И. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний / М. И. Балаболкин, Э. М. Клебанова, В.М. Креминская //   М.: Медицина. 2002. - 752 с.
  • Браверман Э. М. Болезни щитовидной железы / Э. М. Браверманн.- Пер. с англ. / Под ред. - М.: Медицина, 2000. - 417 с.
  • Доскина Н.А. Гипотиреоз у пожилых людей / Н.А. Доскина //  Рук. Мед. Журн. – 2008. - №1.- С.34-37.
  • Петунина Н.А. Гипотиреоз /Н.А. Петунина, Л.В.Трухина // - Русский медицинский журнал.-  2007.-  Том 15.- № 1.- С. 1–4.
  • Приступюк О.М. Гіпотироз: ушкодження органів та систем / О.М. Приступюк // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2011. -№ 4(36). - С.104 -109.
  • Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ: Руководство для практикующих врачей / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, Е.Н.Андреева, С.Д. Арапова //  М.: Литера. -  2006. - 1080 с.
  • Рудяк О.М. Особливості та закономірності експресії рецепторів лектинів у легенях недоношених новонароджених дітей ( 29 -33 тижні гестації) на фоні деяких компонентів метаболічного синдрому / О.М. Рудяк // Журнал АМН України. – 2005. – Т.11, №2. – С. 223-237.
  • Тронько М.Д. Імуноендокринологія: основні досягнення, проблеми і перспективи / М.Д.Тронько, Г.А. Замотаєва  // Внутрішня медицина. - 2007.- №3.- С.7-14.
  • Фадеев В.В. Современные концепции диагностики и лечения гипотиреоза у взрослых /  В.В. Фадеев // Проблемы эндокринологии . -  2004. -  № 2. -  С. 1–7.
  • Фадеев В.В. Гипотиреоз / В.В. Фадеев, Г.А. Мельниченко // - Руководство для врачей. ЗАО «РКИ Соверо пресс» 2002.
  • Assessment of the lodine Deficiency Disorders and monitoring of their elimination : a guide for programme managers. – 3rd ed. – Geneva: WHO /Euro/ NUT, 2007.-P.1-98.
  • Endocrinology and metabolism /Ed. by Pinchera. - London: McGraw Hill Int., 2001. - 811p.
  • Handbook of Physiology. Section 7: Endocrine system. Volume III: Endocrine regulation of Water and electrolyte balance. / Ed. by J.C. S. Fray. - Oxford University press, 2000.-750 p.
  • Figdor CG .  C-type lectin receptors on dendritic cells and Langerhans cells / CG Figdor Y van Kooyk,  GJ Adema  // Nat Rey Immunol. -  2002. -  Vol. 2, N 2. – P. 77-84.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 138-143 сторінки, код УДК 611.24+616.441-008.64-092.)-018:547