EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л. М. Сокуренко, Ю.Б. Чайковський

  ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКТИНОГІСТОХІМІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗМІН СПИННОГО МОЗКУ


  Про автора: Л. М. Сокуренко, Ю.Б. Чайковський
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В статті наведені дані щодо вивчення змін лектиногістохімічної будови структур спинного мозку під впливом малих доз хлориду ртуті та корекції лікарськими засобами. Показано вплив монотерапії унітіолом, тіотриазоліном, мілдронатом та магне-В6. Визначено відмінності дії комбінації цих лікарських засобів спільно з мілдронатом.
  Ключові слова лектини, гістохімія, спинний мозок
  Список цитованої літератури
  • Луцик Б.Д. лектинпероксидазные маркеры микроглии в парафиновых срезах. / Луцик Б.Д., А.М.Ященко, А.Д.Луцик. // архив патологи. – 1991, Т.53. – №4. – С. 60-63.
  • Трахтенберг И.М.Морфологічні аспекти патогенезу ртутної інтоксикації / І.М. Трахтенберг, Ю.Б. Чайковський, Л.М.Сокуренко // Сучасні проблеми токсикології. – 2008, №1. –С.11-17.
  • Чайковський Ю.Б. Морфологічні зміни спинного мозку щурів за умов мікромеркуріалізму / Ю.Б. Чайковський, Л.М. Сокуренко // Вісник морфології. - Вінниця, 2005. - №2. - С.270-274.
  • Ященко А. М. Рецептори фукозспециф.чних лектинів в структурних компонентах окремих органів / Ященко А. М., Смольникова О. В., Луцик О. Д. // Таврич. мед.-биол. вестник. – 2003. –Т .5, №3. – С .174–176.
  • Devlin R. Changes in synthesis of concanavalin A binding proteins during nerve cell differentiation / R. Devlin, D. Masel // Dev. Brain. Res. – 1985. – V.23, N2. – P.293-296.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(33), 2012 рік , 151-153 сторінки, код УДК 611-018.84:546